Ældreforhold

Plejecenter på vej

Plejecenter bliver det mest moderne i landet.

Der lægges nu op til, at plejecentret skal bygges her på Kvickly-grunden. Foto: Kurt Bering

Der lægges nu op til, at plejecentret skal bygges her på Kvickly-grunden. Foto: Kurt Bering

Så lægges der op til, at der opføres et plejecenter med 48 pladser på Kvickly-grunden i Brønderslev. Et mindretal bestående af Peer Thisted (S) og Peter H.S. Kristensen (S) står bag forslaget i ældreomsorgsudvalget, men de regner med, at det samlede byråd vedtager projektet. Der er tale om et plejecenter til 48 beboere. Det skal afløse Plejecentret Risagerlund samt Tygelsgadecentret med henholdsvis 22 og 26 pladser. Desuden skal kommunens ældreområde samt hjemmeplejen Brønderslev Vest have til huse i bygningen. Peer Thisted og Peter H.S. Kristensen siger samstemmende, at placeringen er den eneste rigtige. -De ældre skal bo midt i byen. Ikke langt uden for byen, siger Peer Thisted og Peter H.S. Kristensen, med henvisning til den debat, der har været. Det ny plejecenter skal have den nyeste teknologi på markedet. - Det er en selvfølge, at de ældre kan fjernstyre vinduerne, så de kan åbnes og lukkes med et tryk på en knap, og ligeledes skal gardinerne fjernstyres. Der skal være plads til lift med mere i hver stue. - Én stue skal indrettes med den ny teknologi, som er fremme om halvandet år. I dag kender vi ikke alle de hjælpemidler, der vil være på markedet om halvandet år. - Når der i første gang kun installeres den moderne teknologi i én bolig, skyldes det, at der skal være mulighed for at afprøve tingene. Derefter skal der tages stilling til, om det skal installeres i alle stuer. Der vil også blive etableret en have midt i byggeriet, og indgangen vil være fra Gravensgade-siden. Der er tale om en samlet udgift på 93 mio. kr. En del af indtægterne kommer ind ved at sælge Risagerlund og Tygelsgadecentret. Endvidere kan kommunen låne til byggeriet. Det er Boligforeningen P.M., der skal stå for opførelse af selve de 48 ældreboliger. Hver bolig bliver med stue, et soveværelse og et stort badeværelse i hver bolig, der bliver på 75 kvadratmeter.