EMNER

plejeforældre og økonomi

Uanset plejefamilietype kan familien få godtgjort sine udgifter til barnets kost, logi, beklædning og andre fornødenheder. De vejledende takster afhænger af plejebarnets alder, men tager man udgangspunkt i en 14-årig, så kunne plejeforældrene i 2007 modtage 656 kroner om måneden til barnets kost, logi og andre fornødenheder og 517 kroner om måneden til barnets beklædning. Traditionelle plejeforældre aflønnes derudover med et antal plejevederlag hver måned. Aflønningen bliver fastsat ud fra, hvilke vanskeligheder plejebarnet har, men også forventninger til plejefamiliens samarbejde med barnets forældre spiller ind. Et normalvederlag udgjorde i 2007 3285 kroner om måneden. Hvert plejebarn kan udløse helt op til 10 af disse, hvilket i alt kan give knap 33.000 kroner om måneden. Slægtsplejefamilier modtager ikke plejevederlag, men kan modtage lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis plejebarnet har behov for, at den ene af plejeforældrene i en periode går hjemme for at kunne støtte barnet optimalt. I løbet af et år har kun 11 procent af slægtsplejeforældrene på et tidspunkt modtaget hel eller delvis lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste. /ritzau/