Boligøkonomi

Plejehjem bliver dyrere end ventet

Højere husleje og større kommunal investering

AABYBRO:Licitationen over renoveringen af Aabybro Plejehjem viser, at arbejdet bliver omkring tre millioner kroner dyrere end ventet, oplyser byggechef Karsten Pedersen fra Boligselskabet BSB, som har købt hjemmet af kommunen. - Derfor vil vi dels på forsvarlig vis skære i projektet, uden at det går mærkbart ud over de nye moderne boliger, og dels vil vi søge byrådet om lov til at udvide budgettet for renoveringen, siger Karsten Pedersen. Det billigste af de seks bud ved licitationen var den eneste lokale byder, nemlig Ole Larsen fra Gjøl, som skal have 13,6 millioner kroner eksklusiv moms for arbejdet. Næste bud fra Ejvind Bak, V. Hjermitslev, er 6.000 kroner plus moms dyrere, mens det højeste bud var på 15.479.400 kroner. Karsten Pedersen forventer, at der kan findes omkring én million kroner ved at skære i projektet, mens budgettet skal udvides med omkring to millioner kroner. Det vil for Aabybro Kommune betyde, at den skal investere ekstra cirka 150.000 kroner i byggeriet, da kommunen skal deponere syv procent af de samlede byggeomkostninger. - For beboerne vil det også betyde en lille huslejestigning, siger Karsten Pedersen. Der var først regnet med en husleje på 790 kroner om året per kvadratmeter, men den vil i givet fald stige til mellem 800 og 810 kroner, anslår byggechefen. De nye boliger bliver i gennemsnit 64 kvadratmeter, og for en sådan størrelse bolig vil huslejen stige fra 4.280 kroner til mellem 4.333 og 4.386 kroner.om måneden.