Plejehjem foreslåes lukket

RØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Igen hives lukning af aktivitetsområdet op at hatten. Tidligere har der i Brønderslev Kommune været forslag om at lukke Aktivitetscentret Grønningen i Brønderslev. Hvis aktivitetstilbudet i den ny storkommune lukkes, vil det medføre en besparelse på 3,8 mio. kr. Det gælder Grønningen og de nuværende tilbud på plejecentrene i kommunen, hvor der er ansat personale. Også andre områder inden for ældre-området er med i spare-kataloget. Ved at droppe det kommunale tilskud til madservice, kan der spares én mio. kr. Der kan spares 1,6 mio. kr. ved at reducere nattevagterne på de otte mindre plejehjem - Tonnishave, Stengården, Hellevadlund, Aldersro, Stenumgaard, Rosengården, Elmehøj og Tygelsgadecentret. Der vil så kun være én nattevagt på disse plejehjem, og ingen ”springere” oveni som i dag. Det vil give mindre rummelighed på de små plejehjem. For eksempel i forhold til de demente. Ved at skære antallet af demenspladser på Margrethelund i Dronninglund fra 22 til 12 pladser, kan der spares 900.000 kr., men først fra 2008. Der spares 377.000 kr. ved at lukke dagtilbuddet til demente på Grønningen i Brønderslev. Ved helt at lukke Plejehjemmet Aldersro i Flauenskjold med 22 pladser kan der fra 2009 spares fem mio. kr. Ved at lukke plejehjemmet, vil det medføre, at kriterierne for at få en plejehjemsplads skal strammes, og det vil betyde øget behov for hjemmehjælp.