Plejehjem i ny kommune

PLEJEHJEM:Nordjyske-Jammerbugts beskrivelse 28. nov.af plejehjems situation får mig til at præcisere nogle ting, da jeg ikke mener mit svar på den store artikel fra Birkelse er dækkende for de elementer jeg forsøgte at få frem. Det er således at Jammerbugt Kommunalbestyrelse i foråret traf beslutning om en tildelingsmodel for alle plejehjem i den nye kommune. Det vil sige, at der blev skabt ens betingelser for alle plejehjem, både de kommunale i de tre af de gamle kommuner og de to plejehjem drevet af Diakonerne i Aabybro Kommune. Modellen for den samme tildeling er et resultat af krav om ens vilkår for alle borgere i en kommune uanset geografisk bopæl. Diakonernes ledelse bhar fornylig underskrevet en driftsoverenskomst med Jammerbugt Kommune om driften af Birkelse og Aabybro Plejehjem. Tildelingen sker således at det enkelte plejehjem som Birkelse får udbetalt et bestemt kontant beløb, som ledelsen på plejehjemmet/Diakonerne herefter beslutter hvordan skal bruges. Når Annemie Pedersen skriver, at der er tale om besparelser på 25 % på lønninger, så er det altså ledelsen på plejehjemmet der har truffet beslutning om hvordan kronerne skal bruges og ikke politikerne. Jeg tror selvfølgelig at ledelsen på Birkelse Plejehjem har gjort sig de faglige og ledelsesmæssige overvejelser om, hvordan pengene skal anvendes og har truffet de beslutninger de finder mest hensigtsmæssige. Politikerne har besluttet hvilket niveau der skal tildeles efter og her var de økonomiske rammer meget snævre da vi skulle lave budget i Jammerbugt og derfor så vi ikke mulighed for at hæve op til højeste niveau. Det vil så sige at det får konsekvenser for visse plejehjem i den nye kommune, f.eks. Birkelse. Når Annemie Pedersen fortsætter med, at ¿der kun bliver tale om opbevaring ¿ og ingen tryghed og omsorg¿, så siger hun altså at der på plejehjemmene i de tre tidligere kommuner ikke har været tryghed og omsorg og kun opbevaring. Den vurdering har jeg absolut ingen intention om at støtte. Jeg vurderer at der bliver ydet en faglig kvalificeret indsats med omsorg og tryghed for beboerne på alle vore plejehjem i kommunen, både de kommunale og de private med overenskomst. Mine visioner for dette område, såvel som for andre serviceområder i kommunen, er at vi såsnart vores økonomi tilsiger det, kan gøre det endnu bedre, så både omsorg, dagligt nærvær mellem personale og beboere, aktiviteter m.m. kan styrkes.