Plejehjem med uddannede

Ældre på Hjørring Kommunes plejehjem passes af sosu- uddannede

HJØRRING:Hjørring Kommunes ældre- og handicapchef, Leif Johannes Jensen, tror ikke, at Hjørring Kommune risikerer en sag, som den Københavns Kommune har fået på halsen i forbindelse med hemmelige optagelser på plejehjemmet Fælledgården. Han tror sagen hænger sammen med uddannelse - eller rettere manglen på samme. - Vi har ikke her i området de rekrutteringsproblemer, som man har i København, hvor almindelige offentligt ansatte har svært ved at finde sig et sted at bo. Derfor har vi et personale, der lever op til de krav, vi stiller om, at alle skal have en sosu-uddannelse, når de arbejder med plejeopgaver, siger Leif Johannes Jensen. Lederen af område- og aktivitetscenter Nord, Grethe Bay, siger: - Jeg har læst, at man på Fælledgården har tyve procent ufaglærte medarbejdere, mens vi her hos os kun bruger fuldt uddannede. Vi har netop nu de sidste husassistenter på opskoling, så når de kommer tilbage til jul, så har alle mindst en social- og sundhedshjælperuddannelse. De forhold, man har set fra Fælledgården vil man ikke kunne opleve her, men selvfølgelig vil der kunne ske en svipser og ting, der ikke burde kunne ske. Leif Johannes Jensen tror, at uddannelsen betyder meget for, hvordan medarbejderne reagerer: - Det, man så på den optagelse, var situationer, hvor medarbejderen ikke magter situationen. Det kræver simpelthen et fagligt overskud. Forud for de skjulte optagelser på Fælledgården, hvor der blev afsløret en nedværdigende holdning til de ældre beboere, forelå der en lang række klager over forholdene på plejehjemmet. Det er også en af grundene til, at ældrechefen ikke tror, det vil være så let at filme det samme i Hjørring. - De tre år, jeg har været her, har jeg i gennemsnit fået fem klager om året. Vi undersøger naturligvis sagen og bruger det til at se på, om vi gør tingene godtnok, siger Leif Johannes Jensen, som er spændt på, hvilke generelle politiske reaktioner, der kommer efter Fælledgården-sagen.