Ældreforhold

Plejehjem skal gøres tidssvarende

BRØNDERSLEV:En større ombygning af Plejehjemmet Kornumgaard kan nu komme i gang. I hvert fald har Brønderslev Byråd sagt god for det. Det er Danske Diakonhjem, der ejer plejehjemmet, og det er diakonhjemmet, der skal stå for ombygningen. Danske Diakonhjem har en driftsaftale med Brønderslev Kommune. Plejehjemmet Kornumgaard skal ombygges til 54 tidssvarende, almene plejeboliger foruden de 15 boliger, man for tiden er i gang med at bygge til plejehjemmet. Princippet er, at tre boliger bliver til to - resten skal bygges til. Det drejer sig om 18 boliger. Det er planen, at byggeriet skal ske uden reel anlægsudgift for Brønderslev Kommune, og kommunens økonomiske involvering i projektet er kun i relation til deponering. De endelige driftsudgifter skal holdes inden for den nuværende ramme, og der forventes i realiteten en driftsbesparelse for Brønderslev Kommune. Danske Diakonhjem har beregnet en driftsbesparelse for kommunen på 350.000 kr. årligt, men der indgår mange elementer, der ikke kan beregnes endeligt, før de endelige udgifter er kendte. De samlede anlægsudgifter ventes at blive 55,2 mio. kr. for om- og tilbygningen. Der etableres en servicedel ved plejehjemmet, men dette byggeri står Brønderslev Kommune for. Formand for social- og sundhedsudvalget, Birgitte Josefsen (V), understregede, at bad- og toiletforholdene aktuelt ikke er gode. Henning Jørgensen (SF) kalder den planlagte modernisering for "et rigtigt godt projekt".