Plejehjem vil have gældssanering

] Sophielund slås med et underskud på over 400.000 kroner]

DRONNINGLUND:Plejehjemmet Sophielund i Dronninglund har over en årrække oparbejdet et så stort driftsunderskud, at plejehjemmet nu har bedt Dronninglund Kommune om at få en gældssanering. Underskuddet er på 406.759 kr., og selv om det vil være muligt at overføre det nævnte underskud fra 2002 til 2003, så vil det være syvende år i træk, at Sophie-lund overfører et underskud - et underskud, der i øvrigt igennem årene er vokset fra år til år. Når det for Sophielund er muligt at overføre underskud fra år til år, hænger det sammen med reglerne for økonomisk decentralisering i Dronninglund. De fortæller, at en institution fra det ene år til det andet kan overføre et under- eller overskud på maksimalt fem procent af institutionens nettobudget. Samtidig hedder det imidlertid, at underskud kun kan overføres tre år i træk, og Sophielund - hvis underskud p.t. er oppe på 4,4 procent af nettobudgettet - er derfor på dette punkt i strid med reglerne. Social- og sundhedsudvalget skal se på ønsket fra Sophielund senere i denne uge, men forud for mødet i dette udvalg har den kommunale direktion over for udvalget indføjet en bemærkning gående på, at der i regelsættet for økonomisk decentralisering ikke findes nogle bestemmelser om gældssaneringer. Direktionen foreslår videre, at der først senere tages stilling til spørgsmålet om gældssanering, fordi det ifølge den kommunale top vil være mest hensigtsmæssigt at have et overblik over den fremtidige brug af Sophielund, inden der tages stilling til den beklemte økonomi på plejehjemmet. Når fremtiden for Sophielund p.t. er usikker, skyldes det blandt andet, at de demente beboere på plejehjemmet står foran en overflytning til plejehjemmet Margrethelund, hvor der snart etableres et helt nyt demensafsnit. Hvis social- og sundhedsudvalget vælger at afvente Sophielunds fremtid, inden der tages stilling til spørgsmålet om en gældssanering, er det fra den kommunale direktions side blevet krævet, at den nuværende gæld på plejehjemmet ikke forøges yderligere i den mellemliggende periode.]