Plejehjemmene er bare i orden

Embedslægeinstitutionen er tilfreds med Hjørrings ældreinstitutioner

HJØRRING:Hjørring Kommunes social- og sundhedsudvalg har netop taget en række tilsynsrapporter til efterretning. Det er rapporter, som er udfærdiget af embedslægeinsitutionen, efter at repræsentanter herfra har været på uanmeldt besøg på nogle af kommunens institutioner for ældre. - Generelt er der ikke noget at udsætte ved driften af vore ældreinstitutioner, og det er vi naturligvis glade for, siger formanden for udvalget, Helmuth Zickert (S): Det er lovmæssigt bestemt, at embedslægeinstitutionen en gang om året skal aflægge et uanmeldt besøg på plejehejm for at holde øje med de sundhedsmæssige forhold. Man skal se på, om der er tilstrækkelig sundhedsmæssig dokumentation om beboerne, om medicinen håndteres korrekt, om beboeren har adgang til sundhedsfaglige ydelser og om patientrettighederne overholdes. Der lægges også mærke til stedets hygiejne, beboernes ernæring samt aktivering og mobilisering af beboerne. Alt i alt skal den tilsynsførende undersøge, om der er instrukser og retningslinier, så personalet kan gennemføre plejen og behandlingen sundhedsmæssigt forsvarligt. Embedslægeinstitutionen har sendt erklæringer efter foreløbig fem besøg. Det drejer sig om besøg på plejehjemmet Bålhøjcentret, plejehjemmet Poulstruplund, Vellingshøjcentret, Motellet og Lundergårdhus. - Der mangler tilsyneladende nogle skriftlige instrukser på et par områder, og de vil blive udarbejdet hurtigst muligt i tæt samarbejde med institutionerne, siger Helmuth Zickert. Han understreger, at instrukserne skal være korte og letforståelige. - Instrukser er gode nok, men ligger de i skuffen, hjælper de ikke så meget. Det er vigtigere, at personalet bruger deres sunde fornuft. For eksempel kan man sagntens lave en instruks om, hvornår man skal tilkalde læge, men den vil nok blive på 100 sider, så her er det vigtigt, at personalet bruger deres sunde fornuft. Instrukserne skal naturligvis være der, men det skal være som et brugbart værktøj, siger Helmuth Zickert. Embedslægeinstitutionens besøg på plejehjemmene har fundet sted i perioden fra november sidste år til februar i år. Forholdene på de besøgte hjem beskrives som tilfredsstillende eller fuldt tilfredsstillende - når man ser bort fra de manglende instrukser. Efter besøget på plejehjemmene sendes tilsynsrapporten til institutionen, hvis brugerbestyrelse behandler den på et møde i brugerbestyrelsen. Der sendes endvidere en kopi til kommunens social- og sundhedsudvalg og til kommunes ældreråd, som allerede har behandlet rapporterne og taget dem til efterretning uden kommentarer. Embedslægeinsitutionen har hjemme i Aalborg.