Plejehjems-ansatte ønsker rygeforbud lempet

Personale, beboere og pårørende på Teglgaarden beder om, at beboerne igen må få lov at ryge

Si­den 1. april har der væ­ret ry­ge­for­bud i fæl­les­rum­me­ne på ple­je­cent­ret Teglgaarden i Als. Det øns­ker både be­boe­re, på­rør­en­de og an­sat­te op­hæ­vet. foto: tor­ben hansen

Si­den 1. april har der væ­ret ry­ge­for­bud i fæl­les­rum­me­ne på ple­je­cent­ret Teglgaarden i Als. Det øns­ker både be­boe­re, på­rør­en­de og an­sat­te op­hæ­vet. foto: tor­ben hansen

ALS:Mens tendensen stort set alle vegne går i retning af at tøjle rygernes udfoldelsesmuligheder, går plejecentret Teglgaarden i Als den stik modsatte vej. Her blev der 1. april i fjor indført forbud mod rygning på plejecentrets fællesarealer, men det forbud ønsker alle på og omkring plejecentret, såvel beboere, pårørende som ansatte, ophævet eller rettere lempet. - Vi fik en henvendelse fra en pårørende, som mente, at det var en forringelse af livskvaliteten for de ældre. Derfor gik jeg ud og spurgte alle på og omkring plejecentret om, hvad de mente, og alle er enige om, at det vil være en god ide, hvis beboerne igen kan ryge i de fælles stuer, siger Mie Stubberup, daglig leder på Teglgaarden. Fire rygere Hun fortæller, at der er flere grunde til ønsket. - Nogle af de ældre mener, der går lidt af samværet og hyggen, når rygerne lige efter måltidet går tilbage til deres stuer for at ryge. Det giver også noget uro, som påvirker de demente, og dem har vi en del af. Rygerne selv giver også udtryk for, at de føler sig lidt lukket af, siger Mie Stubberup. Kun fire af Teglgaardens 25 beboere ryger, og det har en vis betydning. - Tidligere sad personale og beboere og storrøg, og det kunne godt blive lidt tåget, men det er ikke det, der lægges op til. Det er kun beboere, der skal have lov. De ansatte, der ryger, og gæsterne må pænt gå uden for, siger tillidskvinde Jeanette Sommer Pedersen. Hun og Mie Stubberup anfører begge, at det reelt vil være et løft for arbejdsmiljøet, hvis man hæver forbudet. - Det er jo sådan, at vi alligevel skal ind og hjælpe dem, når de skal ryge, og i et lille rum bliver røgen en større belastning end ude i fællesrummene. De er kæmpestore og går op i kip, og når der luftes hyppigt ud, så mærker man næsten ikke, at der bliver røget. Så for personalet er det nok egentlig sundere, siger Jeanette Sommer Pedersen. Glemmer at ryge Hvis nogen undrer sig over, at kun fire ud af 25 ryger, når beboerne typisk er af årgange, hvor rygning var mere almindelig end ikkerygning, så kan det skyldes, at en del af beboerne er demente. - De glemmer simpelthen at ryge. Nogle gange finder vi ud af, at folk har været storrygere. Hvis vi så spørger dem, om de har lyst til at ryge, så siger de måske ja, men de glemmer det hurtigt igen, siger Jeanette Sommer Pedersen. Politikere siger nej Rygeforbuddet er politisk bestemt, og plejecentret har derfor henvendt sig til Hadsund Kommune for at få ændret rygereglerne. Men efter at socialudvalget havde drøftet sagen i går, var svaret nej. - Jeg kan sagtens have sympati for, at man lokalt kan blive enige om sådan noget, men vi er nødt til at tage hensyn til fremtidige beboere. Hvis nu en af dem ikke kan tåle røg, og man er nødt til at genindføre forbuddet, så risikerer vedkommende at blive upopulær og altså på en måde blive taget som gidsel. Og det er i forvejen ikke så nemt at komme ind et nyt sted, forklarer udvalgsformand Poul Bergmann (S). Landsdækkende forbud Han føler sig desuden overbevist om, at udvalget under alle omstændigheder ville blive overhalet inden om, hvis man havde givet Teglgaarden grønt lys. - Jeg er ret sikker på, at der bliver indført et landsdækkende forbud mod rygning på alle offentlige institutioner pr. 1. april. Beboerne må nøjes med, sådan som de kan i dag, at ryge på deres egne stuer, siger Poul Bergmann.