Plejehjems-licitation ramte lige i plet

Kommunen tager til februar fat på om- og tilbygningen af ældrecenter Hassinghave

V. HASSING: Hals Kommune er klar til i begyndelsen af februar 2004 at påbegynde en mere end årelang om- og tilbygning af ældrecenter Hassinghave i V. Hassing. Det står klart efter den offentlige licitation for renoveringsprojektet. Her endte kommunen med et resultat, der lå omkrinmg 30.000 kr. under de 18,2 mio. kr., der er blevet afsat til håndværkerudgifter i forbindelse projektet. Licitationsresultatet blev modtaget med lettelse på de kommunale gange og i det tilknyttede arkitektfirma Christensen & Rottbøll, fordi der blev set frem til licitationen med mere end almindelig stor spænding, idet der med Hassinghave-projektet er tale om en meget kompleks renoverings-model. Også formand for socialudvalget Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) er glad. - Jeg er meget tilfreds efter at have set de problemer, der har været med licitationen for Hals Børnehave, siger hun med henvisning til de to hidtidige børnehave-licitationer, der af kommunen måtte aflyses, fordi buddene lå langt over det forventede. - Det vigtigste ved det her er, at vi ikke skal ud i en ny licitation, og at vi derfor kan komme i gang med byggeriet, tilføjer Ane-Marie Viegh Jørgensen, der nu sammen med kollegerne i byggeudvalget og rådgiverne fra Sundby Hvorup Boligselskab skal samles 8. januar for at foretage de sidste projekt-justeringer inden byggestarten i begyndelsen af februar. Det er herefter tanken, at det nyrenoverede Hassinghave skal stå klar til brug ved indgangen til april 2005. Indtil da vil beboerne på ældrecentret etapevis blive genhuset i de nyoppførte ældreboliger ved Hassinghave, ligesom administrationen på Hassinghave bliver genhuset i de tomme ældreboliger på Christiansminde i Hou, når det bliver nødvendigt. Renoveringen af Hassinghave betyder i øvrigt, at der efterfølgende vil være 24 to-rums og 10 et-rums boliger samt et tilhørende serviceareal på 1000 kvadratmeter. Der skal samlet set ombygges og renoveres 2350 kvadratmeter, ligesom tilbygningen til det nye Hassinghave bliver på 850 kvadratmeter. Licitationen var opdelt i syv fagentrepriser, og blandt de mange bydende var der også en enkelt lokal, der viste sig at være billigst. Det var i forbindelse med VVS-enteprisen, hvor Ø. Hassing VVS var billigst med et biud på 2,633 mio. kr. De øvrige entrepriser gik til: Råhus: Knud Kristensen (4.956.295 kr.). Tømrer: HOK Byg (6.628.700 kr.). Inventar: JKE Design (526.122 kr.). Gulv: Vendsyssel Gulv-service (437.400 kr.). Maler: Bruno Pedersen (860.000 kr.). El: Brønderslev El-Teknik (2.128.000 kr.).