Plejehjemsansatte bekymrede

Ansatte på plejehjemmene i Hobro er nervøse for følgerne, hvis en ny måde at organisere ældreområdet på føres ud i livet.

- Det giver tryghed, at man kan få ordnet tingene her og nu, siger Marianne Eiby, ansat på Solgaven.

- Det giver tryghed, at man kan få ordnet tingene her og nu, siger Marianne Eiby, ansat på Solgaven.

De er på linje med formand og næstformand for socialudvalget i Hobro Kommune, Hans Poulsen (S) og Preben Jensen (K), der i NORDJYSKE i går kritiserede den centralisering af ledelsesopgaverne, som der arbejdes med på embedsmandsplan i Mariagerfjord Kommune. Social- og sundhedsassistent på Hobro Alderdomshjem Susanne Kystgaard siger, at hun og kollegerne frygter at komme langt væk fra beslutningstagerne. - Vi bliver sat tilbage i tiden, til dengang vi havde en sundhedsleder, Henning Als, der var mellemled mellem alderdomshjemmets leder og socialchefen - hvis vi manglede noget, skulle ansøgningen igennem alle etaper. - I dag har vi en centerleder (Kirsten Severinsen), der har økonomisk ansvar. Når vi har stået og manglet f. eks. mikroovne til de nye boliger, spørger vi Kirsten, og hun kan selv tage beslutning, nævner Susanne Kystgaard. Hun fremhæver, at den synlige ledelse på alderdomshjemmet gør, at beboerne kan henvende sig direkte til Kirsten Severinsen med kritik og forslag. - Hvis beboerne synes, der er for lidt personale, kan de gå til centerlederen. Det er sket i nogle tilfælde. Folk er blevet hørt på, og der er blevet rokeret rundt på tingene, siger Susanne Kystgaard. Social- og sundhedsassistent på Plejehjemmet Solgaven Marianne Eiby er også bekymret for de forandringer, der lurer i horisonten. - Vi er tre på Solgaven, der arbejder som koordinatorer - vi indberetter løn, laver ferieplaner og andet administrativt arbejde. Jeg bruger maksimalt tre timer om dagen på pleje, resten er koordinator-arbejde. - Jeg har hørt, at de koordinerende opgaver fremover skal overgå til plejehjemsledelsen. Så bliver der altså ikke meget tid tilbage til, at hun kan stå til rådighed for personale og beboere, siger Eiby. Borgmester H.C. Maarup synes det er vigtigt, at der er en gennemgående figur på plejehjemmene med ansvar. Præcis hvad de plejehjemsledernes ansvarsområde fremover skal være vil han ikke udtale sig om nu. - Vi er i en omstillingsproces, og vi kommer ikke uden om, at der skal ske justeringer for at få så stor en organisation til at fungere. - Der er aldrig en model, der ikke kan tilpasses, og vi har brug for udtalelser fra personalet og fra de faglige organisationer, før vi træffer en endelig beslutning, siger H.C. Maarup.