Plejehjemsbeboere i pavilloner

24 ældre fra Solgaardens hovedbygning skal flyttes til midlertidige boliger

FJERRITSLEV:Når der i 2004 og 2005 bygges en helt ny fløj uden på Solgaarden på Aggersundvej, skal den gamle hovedbygning samtidig renoveres totalt. Det betyder, at alle beboerne i den afdeling midlertidigt må flyttes ud, og de kommer med stor sandsynlighed til at bo i pavilloner et andet sted på Solgaardens grund. - Vi forsøger at gøre genhusningen så skånsom som overhovedet muligt for beboerne, siger socialudvalgsformand Per Halsboe-Larsen (S). Han understreger, at forholdene i pavillonerne vil blive meget tæt på de nuværende forhold, dvs. med eget badeværelse til hver beboer og næsten samme størrelse bolig som nu. - Efter planen skal 24 beboere flyttes til pavillonerne, som stilles op i tilslutning til de eksisterende længer. Det vil stadig være de kendte omgivelser for beboerne, de samme fællesrum og det samme personale, forklarer Per Halsboe-Larsen. - Vi har set på forskellige muligheder, også at leje os ind i hoteller og feriecentre. Problemet er, at byggeperioden strækker sig over 20 måneder, og det vil gå ud over højsæsonen, hvor overnatningsstederne skal bruge deres værelser selv. Så den ide har vi helt forladt igen, siger udvalgsformanden. Heller ikke hos Fjerritslev Boligforening er der ledig kapacitet, der kaan bruges til plejekrævende ældre. De otte boliger på Dalhøjen, som kommunen har anvisninsgret til, ventes ganske vist færdige næste år, men de er ikke egnet til plejehjemsbeboere. Nødvendighed - Uanset hvordan ombygningen af Solgaarden var kommet til at se ud, ville det være nødvendigt med en midlertidig flytning af beboerne i den gamle hovedbygning, understreger han. Pårørende med Per Halsboe-Larsen tilføjer, at da flytningen betyder en total rydning af lejlighederne, vil de pårørende blive inddraget. Flytningen vil blive tilrettelagt, så den foregår stille og roligt over en periode. - Vi ved, at vi griber ind i dagligdagen hos en sårbar gruppe mennesker, men jeg mener ikke, der er grund til ængstelse. Alle er klar over, at flytningen skal foregå på en god måde. Der er regnet på, hvad leje af de nødvendige pavilloner vil koste, og et skøn lyder på 750.000 kr., oplyser udvalgsformanden. - Derfra skal trækkes beboernes husleje, som fortsætter uændret i byggeperioden. Ud over de 24, der skal flyttes til pavilloner, vil fem formentlig blive flyttet til ledige boliger i Ældrecenter Parkvænget. Nybyggeriet ved Solgaarden forventes at stå færdigt i august 2005. Socialudvalget skal mandag se nærmere på ideen med pavilloner og beslutte, om lejen af dem eventuelt skal ud i licitation.