Plejehjemssag er en en ommer

Placeringen af plejehjem på Kvickly-grunden vil give befordringsmæssige udgifter/gener for patienterne.

På byrødsmødet 12. oktober orienterede formanden for Ældreomsorgsudvalget, Peer Thisted, om, at der på udvalgets næste møde vil komme en beslutningssag på dagsordenen til senere behandling på byrådets møde også i november 2011. Altså kan vi forvente, at et flertal i byrådet, bestående af Socialdemokratiet og SF træffer beslutning om opførelse af et nyt plejehjem på Kvickly-grunden til en endnu ukendt pris og med et betydeligt dyk i kommunekassen, som kunne være undgået, hvis et samlet byråd fra start var blevet orienteret om økonomien og haft mulighed for at drøfte, hvordan vi får opført et fremtidssikret plejehjem med udgangspunkt i borgernes reelle ønsker og en økonomi, der ikke belaster kommunekassen unødigt. Herudover mener jeg ikke, at alle parter har været hørt. Processen om plejehjemslaceringen har i hele 2011, som det fremgår af Ældreomsorgsudvalgets dagsordener, alene været orienteringspunkter og ikke beslutningspunkter - så når først et fagudvalg og senere byrådet indenfor den næste måned skal træffe beslutning om projektet til min. 70 mio. kr. er vi derude, hvor det, som sagen politisk har været kørt, ikke er muligt at træffe beslutningen på et kvalificeret og tilstrækkeligt oplyst grundlag. Hertil kommer en sideløbende proces om Sundhedshuset. Hverdag er der i byen røster fremme om den tåbelige placering af Sundhedshuset på Tolstrupvej. Et hus med sammensætning af flere faggrupper/speciallæger og med ihvertfald et tre-cifret besøgstal hverdag af især den ældre befolkningsgruppe. Placeringen vil give befordringsmæssige udgifter/gener for patienterne. En placering af sundhedshuset i midtbyen vil derfor skabe en større tilgængelig for patienterne - ikke mindst de, der kommer til byen med tog og bus - men vil også skabe et liv for byens forretningsdrivende med mulighed for øget kundegrundlag. Derfor skal der ikke i beslutningsgrundlaget om placeringen ikke kun medtænkes lægernes ønsker, men i lige så høj grad borgernes/patienternes som handelsstandsforeningen. Vi har en forpligtelse til på alle fronter at skabe udvikling for Brønderslev by, herunder byens handelsliv og forretningernes fortsatte beståen. Såvel plejehjems- som sundhedsplacering er altså "En ommer" Lene Hansen. Jeg vil derfor bede borgmesteren om at trække vejret og hurtigt få indkaldt de politiske partier til fornyet drøftelse om mulige andre placeringer. Venstre vil gå konstruktivt ind i drøftelserne. (Forkortet af redaktionen).