Socialforsorg

Plejepatienter skal hjælpes

ÆLDREPLEJE:Det var flere gange fremme i de nu overståede vælgermøder, at vi skal være bedre til at hjælpe de ældre, og deri kan jeg kun være enig. Nu hvor valget er forbi, håber jeg så, at de, der er blevet valgt ind, også husker, hvad de lovede. Vi har i Danmark siden 1980'erne ført "længst mulig i eget hjem"-politikken. Ifølge loven om social service skal kommunerne tilbyde borgere den nødvendig hjælp til personlig pleje og praktisk bistand. Det giver ældre og handicappede reel mulighed for at blive boende i deres hjem, så længe de magter og ønsker det. Der er i dag næsten 170.000 ældre borgere over 65 år som er afhængige af hjælp fra pårørende og hjemmehjælpen. Hjemmehjælpsmodtagere er nogle af samfundets svageste borgere - og de har krav på høj kvalitet i plejen og omsorgen. De ældre har brug for at blive støttet og plejet af et menneske, der har tid både til at lytte og til at give en fagligt forsvarlig pleje og omsorg. Derfor må indførelse af omsorgstid ikke betyde forringelser i andre dele af plejen Jeg blev da også dybt forarget, da jeg i aviserne kunne læse at stadig flere ældre på plejehjemmene nu forsynes med større bleer, så det trængte personale ikke behøver at bruge tid og ressourcer på at hjælpe beboerne på toilettet. Mistanken om ren og skær økonomitænkning trænger sig på i takt med, at normeringerne i ældresektoren er blevet lavere. - Der er en tendens til, at man giver svage, som kommer på plejehjem, en ble på "for en sikkerheds skyld". Når der så er gået nogle måneder, kommer den ældre aldrig mere på toilettet, siger Alice Wulff, formand for Pårørendegruppen for Svage Ældre. Derfor må vi som pårørende eller ansvarlige politikere følge udviklingen i hjemmehjælpen meget tæt, fordi de svage modtagere af hjemmehjælp ikke altid er i stand til at tale deres egen sag.