Overenskomster

Plejere vil have mere i løn

Mere i løn skal være et hovedkrav ved overenskomstfornyelsen i 2008, mener plejepersonalet i Thisted Kommune.Foto: Peter Mørk.

Mere i løn skal være et hovedkrav ved overenskomstfornyelsen i 2008, mener plejepersonalet i Thisted Kommune.Foto: Peter Mørk.

”Vi vil have mere i løn. Vi vil have - meget - mere i løn!” Sådan lød parolen, da ca. 210 medlemmer af Thisted Kommunes plejepersonale mandag eftermiddag gik i demonstrationstog gennem byen forud for udtagelsen af krav til overenskomstfornyelsen i 2008. - Politikerne skal vide, at der skal penge på bordet, sagde demonstrationens anfører, tillidsrepræsentant Inger Røge, Solgården, Hundborg, og af mange af demonstranternes t-shirt fremgik, at de mener, at de har ”ret til et job, vi kan leve af, leve med, leve i”. Thisted-personalets hovedkrav til overenskomstfornyelsen bliver 1) mere i løn og 2) bedre arbejdsvilkår, herunder indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse, siger tillidsrepræsentant Charlotte Nielsen, Åbakken, Hurup.