Plejeudgifter stiger

Sundhed-, ældre- og handicapudvalget i Hjørring Kommune skal søge at finde 6,6 mio. kr. ekstra i løbet af 2010.

Det er nemlig det hængeparti, som er fulgt med over fra sidste år. Merforbruget sidste år fordeler sig, så der er brugt mere på såvel sundhedsområdet som ældreområdet, mens handicapområdet har haft et mindreforbrug på næsten seks mio. kr. På misbrugs- og svaggruppeområdet blev der i 2009 anvendt 1,8 mio. kr. mindre end budgetteret, og det undrer formanden for udvalget, Lilli Damsgaard (S): - Jeg har spurgt forvaltningen, hvad grunden er det til, for jeg synes det er mærkeligt. Jeg har fået at vide, at der ikke er nogen, der har henvendt sig som ikke har fået hjælp. Men misbrugsområdet er et område, vi er i gang med at se nærmere på, da opgaven overgår fra regionen til kommunen, siger hun. På anlægssiden overføres knap 14 mio. kr., som ikke blev anvendt i 2009. Sæh-udvalget får nok at se til med hensyn til økonomien, for i forbindelse med den sidste økonomirapport fik udvalget en orientering om, at de visiterede ydelser i hjemmeplejen er vokset støt siden midten af 2009. - Det er ret meget, nemlig i gennemsnit 10 pct. pr. borger, og ingen ved hvorfor det er steget så meget, siger Lilli Damsgaard (S). Ældreforvaltningen har nu indledt en detaljeret analyse af udviklingen af de visiterede ydelser i hjemmeplejen.