Pløjning er kvalitet, kunst og sport

Nordjysk Mesterskab i pløjning blev holdt i strålende vejr og med en lille hilsen til den nye prins

NIBE: Den måske ældste, og fineste disciplin indenfor markarbejde er pløjning. Her efterbehandles jorden fra sommerens afgrøder og gøres såklar til næste ombæring. Men først og fremmest til vinteren, hvor markerne hviler, indtil temperaturerne igen får tag i de grønne spirer. Det superspecialiserede landbrug har gjort det hårde markarbejde forholdsvis let, så der nu kan både pløjes og sås i samme ombæring, men én ting kan mekaniseringen ikke ændre ved - nemlig manden der pløjer. Pløjning har i mange år været en sportsdisciplin holdt af Landboungdom, og i går blev der dystet med traktorer og plove hos Peter Henriksen, Barmer, ved Nibe, i pløjning af stubjord og grønjord, henholdsvis hvedestub og rajgræs. Der deltog 10 pløjere, der var fordelt på standardplov og vendeplov. - Det er en konkurrence, men samtidig en læring i kvalitetsarbejde, fortæller Niels Chr. Kristensen, der har hænderne fulde af papirer og beskeder til dommere og hjælpere. Pløjekonkurrencen varede hele dagen, dog med et afbræk til madpakkerne samt grillpølser, for det er samtidig en hyggelig familiedag. Solen skinnede, som var den bestilt til dagens gode royale nyhed, og det blev også markeret helt ude på den åbne stubmark. - Da vi skålede til starten i morges for et godt pløjearbejde, fik den lille ny prins da også et hip med, siger Niels Chr. Kristensen. I år er der kun én juniordeltager med fra Nordjysk Landboungdom, der holder konkurrencerne. I det fjerne af marken er traktorerne begyndt at line op, og starten går med et skud fra jagtgeværet. På marken er afsat pinde, som der skal pløjes lige efter. For standardplove pløjes med to-furet plov og for vendeplov med to- tre og firefuret plov. Kravene i konkurrencen er så store, at det nærmer sig en kunstart på et højere niveau. Der bedømmes på 12 områder i et pointsystem, der kan give totalt 130 point. Dommerne går rundt og måler pløjedybden på 20. cm, og derudover vurderes: Flækning af jorden, sammenkastet der lukker for plantedækningen, højden og ensartetheden samt overgangen til såbed, hvordan furen er pakket, hvordan furen er vendt. Og så skal furene være ensartede og ordnet ved enderne. Dette og meget, meget mere samtidig med, at der også tages tid på pløjningen. For en landmand er pløjning en ganske almindelig del af årets gang. For andre er det et romantisk billede, vi ser i bilruden på vej til og fra arbejde. Vi ser ikke om furen er lige eller hvor dyb den er, og tænker måske heller ikke på de timer og den entusiasme, der ligger bag arbejdet. Men en god, frisk travetur langs en nypløjet mark, kaster en særlig duft af ny, ren jord op, som om få måneder vil være dækket af sne og frost. Om ikke andet, så er synet af den mørke jord så dansk, som det kan blive. Vinderne af pløjekonkurrencen går videre til danmarksmesterskaberne om to uger på Lynderupgård Gods i region Viborg.