Lokalpolitik

Pludselig blev det til 30 mio. kr.

MUSIKHUS-PRIS:Der gik – som nu erkendt - kuk i det store projekt Musikkens Hus. Da den samlede pris (men vel egentlig kun anslåede, bør det understreges) pludselig kunne opgøres til 1200 millioner kroner, slog Aalborg Byråd + Sammenlægningsudvalget derfor bremserne i. Imod alle løfter om størst mulig åbenhed skete det for lukkede døre – så hvad der egentlig blev sagt, og af hvem, véd vi ikke. Men teknisk rådmand, Henrik Thomsen, der for et halvt års tid siden, da det begyndte at brænde på, i al hast afløste borgmester Henning G. Jensen i projektets styregruppe, betegnede efter mødet projektforløbet som ”en farce”. Behovet for en analyse af hvorfor det gik så grueligt galt – og hvem, der har ansvar for forliset – er derfor indlysende. Sådan i ”åbenhedens navn”. Måske endda i det kommunale demokratis navn? Lysten til at indfri så selvfølgelige forventninger er ikke det mest iøjnefaldende – her i Efterdebatten. Men to officielle oplysninger har vi nu alligevel fået. De virker bare ikke troværdige. Sådan mildt sagt. Sammenlægningsudvalg (Aalborg Byråd fra årsskiftet) modtog den 24. august følgende oplysninger: ”Eftersom det nuværende projekt endnu ikke er afviklet, og det p.t. ikke er muligt at fastlægge de økonomiske konsekvenser heraf..” konstaterede Sammenlægningsudvalget, at der ikke kan oplyses noget om den kommunale finansieringsdel. (Citatet stammer fra referatet af Sammenlægningsudvalgets Budgetseminarium på Løgstør Parkhotel). Men mindre end fem dage senere kunne Aalborgs borgmester ikke desto mindre oplyse, at ”det fejlslagne projekt har kostet omkring 30 mio.kr.” (Citat fra borgmesterbrev til folketingsmedlem Per Clausen – offentliggjort i NORDJYSKE’s avis Centrum Aften 29. august). Man kan heraf udlede, at det i imponerende hastighed alligevel blev muligt, at finde frem til et tal, som få øjeblikke forinden var ukendt. Eller har de nu to officielle tilkendegivelser omkring Aalborg Kommunes udgifter til Musikkens Hus karakter af ”fejlbehæftelser”? For nu at udtrykke det på venligste vis. Har du talt det hele med, borgmester? I det offentliggjorte brev til Per Clausen erklærer borgmesteren, at han ikke finder grundlag for at iværksætte yderligere undersøgelser. Er det mon virkelig en holdning, som de folkevalgte i det kommende Aalborg Byråd deler med borgmesteren? Svarene imødeses med interesse.