Pluk fra fagbevægelsens 1. maj-taler

København, søndag /ritzau/ Det sagde fagbevægelsens folk også på 1. majmøderne landet over. Thorkild E. Jensen, Dansk Metal: - Vi hverken kan eller skal bekæmpe globaliseringen. Hvis ikke danske virksomheder har mulighed for at omstille sig til konkurrencen med udlandet, vil vi blot miste endnu flere arbejdspladser på længere sigt. Men vi skal sætte noget i stedet for udflytningen, så globaliseringen bliver til gavn for alle. Vi skal skabe flere job, og vi skal uddanne medarbejdere, så deres kvalifikationer svarer til virksomhedernes behov. Poul Erik Skov Christensen, 3F: - Det er mig ubegribeligt, at vi som skatteydere skal være med til at betale for, at dansk landbrug i stor stil flytter sine mest forurenende virksomheder - svineproduktionen - til Østeuropa. Samtidig hører vi toppen af dansk landbrug klynke over konkurrencen fra udlandet, ikke mindst Polen. Sandheden er, at Dansk Landbrug konkurrerer med sig selv, og at den polske bacon, der oversvømmer de danske kølediske, er produceret af de samme bønder, som står bag de danske slagteriselskaber. Og sandheden er, at det hele foregår med massiv støtte fra den danske stat og fra EU. Det er rendyrket kannibalisme, det er den rene galskab. John Dahl, HK: - Der kan være mange gode grunde til at gennemføre et helt overordnet servicetjek af vore velfærdsydelser. Hvis man sendte alle boldene i spil, kunne vi måske få et sammenhængende system, der både kunne tilgodese de lønmodtagere, der efter et hårdt arbejdsliv har behov for at kunne trække sig tidligt tilbage, og samtidig modernisere pensionssystemet. Men det er ikke et mål at gå efter nogle milliardbesparelser på efterlønnen. Skal der pilles ved den, skal det ske som en sammenhængende arbejdsmarkedspolitik, hvor vi samtidig giver bedre plads til seniorerne og sikrer, at folk, der har haft et hårdt arbejdsliv, kan trække sig tidligere tilbage. Dennis Kristensen, Forbundet af Offentligt Ansatte: - Jeg ærgrer mig over, at den nyvalgte socialdemokratiske partiformand har valgt at sætte afskaffelse af efterlønnen og forhøjelse af pensionsalderen øverst på sin politiske dagsorden. Venstre satte sig ved valget i 2001 dygtigt og effektivt på den oprindelige socialdemokratiske dagsorden om fatholdelse og udvikling af velfærdssamfundet. Den manøvre satte reelt Socialdemokraterne skakmat både i 2001 og 2005. Metoden til at komme tilbage på skakbrættet bør ikke være, at Socialdemokraterne sætter sig på Venstres oprindelige dagsorden om nedbrydning og afvikling af centrale dele af den danske velfærd. Tværtimod. /ritzau/