Hals

Plukker i besparelse

HALS:Økonomiudvalget har - som ønsket af kulturudvalget - sagt o.k. til, at der fra kommunal side bliver plukket i det mindreforbrug, der er blevet resultatet af Hals Skoles første af tre etaperenoveringer. Mindreforbruget i forhold til det budgetterede er således på 140.694 kr., og selv om de penge umiddelbart ville være rare at have i kommunekassen i en tid, hvor der måske derfra snart skal hentes omkring 10 mio. kr. til en uventet renovering af V. Hassing Skole, så har økonomiudvalget sagt ja til at bruge 70.000 kr. af beløbet til etablering af nye toiletter til ungdomsklubben i Hals, der også hører hjemme på Hals Skole - men som med den færdiggjorte etaperenovering ikke længere har direkte adgang til toiletter. Derudover har økonomiudvalget sagt god for, at der fra det nævnte mindreforbrug plukkes endnu et beløb - denne gang på 20.000 kr. De penge skal bruges til etablering af yderligere gasinstallation i skolens nye metalsløjdlokale. En sådan installation var der tilsyneladende ikke tænkt på i forbindelse med skolens første etaperenovering...