Plus er sød musik for harmonikafolk

Regnskab viser overskud på 200.000 kr. efter årets harmonikatræf i Bindslev

Flem­ming An­der­sen (th.) fra Bind­slev Har­mo­ni­ka­træf kan glæ­de sig over et over­skud på 200.000 kr. oven­på årets træf.ar­kiv­fo­to: Ben­te Po­der

Flem­ming An­der­sen (th.) fra Bind­slev Har­mo­ni­ka­træf kan glæ­de sig over et over­skud på 200.000 kr. oven­på årets træf.ar­kiv­fo­to: Ben­te Po­der

BINDSLEV:Der er grund til smil i Bindslev. Det årlige harmonikatræf blev ikke kun en succes på grund af det fremragende vejr, for nu har man fået overblik over årets resultat. Det viser et overskud på 200.000 kr. - Der er tilfredshed over hele linien både med forløbet af årets harmonikatræf og den økonomiske del, siger Flemming Andersen, Bindslev Harmonikatræf. Alle pengene går i Harmonikatræffets kasse for at sikre et solidt fundament til de kommende år. - Vi har dermed en solid kapital, men hele næste års overskud bliver fordelt mellem de involverede foreninger, lyder meldingen Flemming Andersen. Det er syv lokale foreninger, som står bag det årlige harmonikatræf. På næste bestyrelsesmøde vil man for alvor tage fat på at drøfte nye initiativer. Der var omkring 50 ledige pladser på campingpladsen i år, så der skal gøres en indsats for at få fuldt hus på pladsen til næste år. Samtidig skal der arbejdes på at udvikle musiksiden, og det handler først og fremmest om at tiltrække flere unge. - Vi vil forsøge at sparre med lokale musikforeninger og tage kontakt til harmonikaforeninger i både Danmark, Norge og Sverige, siger Flemming Andersen. Flere ideer vil blive drøftet i den kommende tid. Der barsles med planer om at arrangere en harmonikaskole med undervisning for børn og unge i ugen op til selve harmonikatræffet, for mange af deltagerne kommer alligevel til Bindslev flere dage i forvejen. Der kan også blive tale om at lave konkurrencer for de unge. Bestyrelsen vil også arbejde med at udvikle spontanscenen i forsøget på at gøre den mere attraktiv. Interessen for det nye initiativ hos var ikke så stor som håbet. I fredags var over 200 frivillige samlet til en velfortjent medhjælperfest i Tannisbugthallen.