EMNER

Plus vendt til minus i Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse fik i 2010 et underskud på 8 mio. kr. mod sidste års overskud på 4,7 mio. kr.

Direktør Birger Haaning: De ekstra nedskrivninger, som Finanstilsynet pålagde os, er skyld i underskuddet.

Direktør Birger Haaning: De ekstra nedskrivninger, som Finanstilsynet pålagde os, er skyld i underskuddet.

Bestyrelsen betegner resultatet som ikke tilfredsstillende. Sparekassen primære drift er faldet fra 56,6 mio. kr. til 53 mio. kr., efter at der er betalt 6 mio. kr. til hybrid kernekapital. Sparekassen havde i oktober 2010 besøg af Finanstilsynet. Sparekassen blev i den forbindelse pålagt ekstra nedskrivninger på udlån, hvilket har medført det negative resultat. - Vi er ikke helt enige i disse nedskrivninger. Kun tiden vil vise, om vi får brug for disse ekstra nedskrivninger eller ej, siger sparekassens direktør Birger Haaning. Nedskrivningerne var i 2010 på 67 mio. kr. mod 57,1 mio. kr. i 2009. Tab og reservationer til Bankpakke I udgjorde i 2010 ca. 14 mio. kr. Kursgevinsterne blev på 4,2 mio. kr. Udlån er faldet med 5 procent til 1,8 mia. kr. Indlån er steget med 7 procent til 1,8 mia.