EMNER

Po]li]tisk plads til ny virk]som]hed

] Po]lar Sea]food by]des vel]kom]men til kom]mu]nen af et fler]tal i tek]nisk ud]valg]

V. HASSING: Et flertal i teknisk udvalg har via en dispensation skabt den plads, der skal til, for at firmaet Polar Seafood Danmark A/S kan flytte administrionen, et pakkeri og et stort frysehus til en ny placering ved Skovhusvej i V. Hassing. Dermed har udvalgsflertallet valgt at overhøre en bred vifte af lokale protester imod projektet. De proteterende føler, at den nye virksomhed vil være alt for høj og bastant til at passe ind i området. Samtidig frygter de for støj-, lugt- og trafikgener. I udvalget var flertallet imidlertid ikke i tvivl om, at den nye virksomhed godt kan indpasses i området, og dette vil de - sammen med kommunale embedsmænd - forsøge at anskueliggøre for de utilfredse naboer og andre interesserede, når der på tirsdag inviteres til et borgermøde for dér at fortælle nærmere om projektet. På dette borgermøde vil der ud over en snak om de trafikale forhold og de mulige støj- og lugtgener også blive præsenteret en række visualiseringsfotos, hvor det vil kunne ses, hvordan den nye virksomhed vil tage sig ud i landskabet. - Vi er meget vidende om, at mange har reageret på planerne om det her projekt. Det er derfor, at vi vil holde borgermødet, fortæller formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V), der har en forventning om, at borgermødet vil hjælpe naboerne i området til at se med mere positive øjne på etableringen af den nye virksomhed. - Der er mange, der har opfattet det sådan, at virksomheden kommer til at ligge bag deres hæk. Men det gør den ikke. Den kommer længere væk end som så, og selv om bygningen er stor, så bliver der også tale om et beplantningsbælte, som virksomheden kommer til at ligge bagved - så det ikke ser så voldsomt ud, som man umiddelbart kunne tro, siger Johannes Elsnab, der tillige peger på, at heller ikke trafikken vil påvirke de omkringliggende boligområder. - Der bliver tale om en ny vej ind til virksomheden, så boligområderne vil ikke blive berørt, fastslår han. Det var ud over Johannes Elsnab partifællen Ib Munk samt socialdemokraterne Svenne Weinreich, Poul Erik Lyngdorf og Birthe Madsen, der i teknisk udvalg sagde ja til at give den nævnte dispensation, som giver Polar Seafood mulighed for at bygge i op til 15 meters højde. Derudover udlod Keld Petersen (S) at stemme, mens Gert Andersen (K) var fraværende. Med beslutningen i teknisk udvalg er sagen i øvrigt færdigbehandlet. Det er nemlig som udgangspunkt dette udvalg, der har kompetencen til at udstede dispensationer som den nævnte, og da ingen af udvalgets medlemmer ønskede sagen bragt til behandling i byrådet, er sagen nu afgjort til fordel for Polar Seafood. Hvis fiskeforabejdningsfirmaet herefter vælger at realisere planerne om en flytning til Hals Kommune - de bor p.t. i Vodskov - vil det medføre etableringen af 60-70 nye arbejdspladser i kommunen.]