Pokaler til badmintonspillere

} BADMINTON: Traditionen tro var bestyrelse og udvalgsmedlemmer inviteret med til afsluningsfesten i Aabybro Badminton Clubs seniorafdeling og der blev uddelt en række pokaler. Michael Krogsgaard fik trænings- og turneringspokalen, som uddeles af trænere. Michael Krogsgaard har deltaget i træning to gange om ugen og har taget et stort slæb i seniorafdelingen. Jens Bach fik pokalen til "Årets Spiller", som uddeles af spillerne i seniorafdelingen. Jens Bach har efterhånden nogle gange taget turen fra Thy til diverse holdkampe, og hans offervilje var medvirkende årsag til, at netop han skulle have den pokal. Årets leder blev Flemming Krogh, som er motionsudvalgsformand og dermed ansvarlig for klubben største afdeling. Hans mangeårige arbejde har gjort afdelingen så attraktiv, at spillerne står på venteliste. } POKALKAMP: Det blev til hjemmebane for Fremad Nørhalnes fodboldhold i serie 4, som i DBUs pokalturnering i morgen aften møder Nørager/Rørbæk fra serie tre på Nørhalne Stadion. Første kamp blev vundet over KB81 fra serie 5. } KREDS: Omkring 50 - eller halvdelen af medlemmerne - mødte op til generalforsamlingen i Aabybro Husmoderkreds på Aabybro Bibliotek, hvor kemiker Finn Jensen, Aalborg, fortalte om knogleskørhed og uddelte brochurer, så kvinderne kan danne sig et indtryk af, hvordan de gennem bl.a. kost og motion kan forbygge sygdommen. Kassereren, Gulla Dalsgaard, fastholdt kontingentet på 60 kr. om året. Hun står også for sommerudflugten, som går til Herning-området til kultur- og naturoplevelser. Datoen er endnu ikke fastsat. Elisabeth Jonsson blev ny revisor i stedet for Birte Nielsen. Jenny Hollensen og Jytte Strøyer fik genvalg til bestyrelsen. } KONFIRMATION: Søndag 1. maj konfirmeres følgende i Aaby Kirke: Sisse Berntsen, Jesper Bjerring, Christina Christensen, Jacob Astrup Deleuran, Camilla Mygind Espersen, Camilla Busk Jensen, Mads Obel Knøsgaard, Casper Nesager Larsen, Dennis Larsen, Daniel Lind, Anders Lund, Jon Valentin Nielsen, Lars Thyrrestrup Nielsen, Pia Thyrrestrup Nielsen, Susanne Dige Nielsen, Martin Pedersen, Elisabeth Lundal Rasmussen, Nick Schrøder Stenstrop, Rune Bay Sørensen, Marc Bonderup Underlin og Line Bang Westmark. } VEJ LUKKES: 23 husstande på Hedegårdsvej og Elbækvej iBiersted får opfyldt deres ønske om at få lukket sivevejen mellem de to veje.De har alle skrevet under på ønsket om en lukning, fordi der er for megen og for hurtig trafik på den lille forbindelsesvej mellem de to område. Og det har teknisk udvalg så taget til efterretning. - Vejen bliver lukket, og der bliver opsat kampesten og plantet træer ligesom i det øvrige område, siger Jørn Krogsgaard, der er formand for udvalget.