EMNER

Polakkerne holder gang i træindustrien

Vinduesfabrikker aflønner næsten halvdelen af kommunens polakker

Ifølge officielle tal udgør Polske ansatte på Storke Vinduer og Dansk Vinduesindustri omkring 40% af alle polakker i Vesthimmerland. FOTO: SØren Schnoor

Ifølge officielle tal udgør Polske ansatte på Storke Vinduer og Dansk Vinduesindustri omkring 40% af alle polakker i Vesthimmerland. FOTO: SØren Schnoor

VESTHIMMERLAND:Som du tidligere har kunnet læse i NORDJYSKE, viser tal fra Danmarks Statistik, at antallet af polakker i Vesthimmerland er steget fra 64 til 124 inden for det sidste år. Det er næsten en fordobling. Til sammenligning er antallet af Polakker i Aalborg Kommune kun steget med knap en femtedel. En af forklaringerne ligger hos den vesthimmerlandske vinduesindustri. Storke vinduer og Dansk Vinduesindustri i Farsø, har tilsammen over 50 polakker ansat. Faktisk er der på Dansk Vinduesindustri ansat 21 polakker, mens kun 19 er danskere. - Det er svært at få dansk arbejdskraft. Der er simpelthen ikke nok ledige, fortæller Frits Larsen, som er værkfører på Dansk Vinduesindustri. Derfor søger vinduesfabrikanterne arbejdskraft i Polen i stedet. Polakkerne bliver typisk ansat på en etårig kontrakt, hvorefter de så enten forlænger kontrakten, eller tager hjem til Polen med deres opsparede penge. De fleste af polakkerne taler hverken dansk eller engelsk. Alligevel synes Frits Larsen, at polakkerne er faldet rigtigt godt til. - Der er selvfølgelig nogle sprogvanskeligheder, men de løses ofte ved, at de af vores ansatte, der både kan engelsk og polsk, hjælper med at oversætte, forklarer værkføreren. Dansk Vinduesindustri og Storke Vinduer kører også intensive danskkurser for deres polske ansatte, men Frits Olsen påpeger, at dansk ikke er helt så nødvendigt nu, som da der kun var få polakker på arbejdspladsen. - Over halvdelen af medarbejderne er polske. Kurserne er derfor ikke helt så nødvendige fra start, da mange af medarbejderne jo kan kommunikere indbyrdes på deres modersmål, fortæller Frits Larsen og tilføjer, at ulempen ved så mange polske medarbejdere er, at de ikke forbedrer deres dansk eller engelsk, når der altid er en at tale polsk med. På side 15 kan du møde et polsk par, der begge arbejder i vinduesindustrien. Forskellene på arbejdsforholdene i Polen og Danmark, er ifølge Dariousz Lubon og Kinga Kaminiarz kæmpe store.