Polemik om p-pladser

SÆBY:Brian Pedersen (S) burde ikke være så kritisk overfor Danish Crown. Slet ikke når han på andre områder meget gerne tækkes private investorer. Det mener byrådskollega Flemming Sten (C). Sagen drejer sig om helhedslokalplanen for det store slagteri. Som tidligere omtalt i disse spalter skal planen sikre, at virksomheden får mulighed for ekspansion ved opkøb og nedrivning af parcelhuse i nabokvarteret. Men med i planen er også det grønne område ved Kappelhavevej, der skal udlægges til offentlige p-pladser. Det fik Brian Pedersen på banen. P-pladserne vil, hvis de anlægges, formentlig næsten udelukkende blive brugt at slagteteriet personale. Og den slags skal skatteyderne ikke betale, mener Brian Pedersen, der helt ønsker at friholde det grønne område og gøre Toldbodvej til slagteriets østlige grænse. Men Flemming Sten er træt af kritikken af Danish Crown. - Slagteriet har sådan set intet gjort. De har stillet konsulenter til rådighed i lokalplanarbejdet og kommet med en ønskeliste, siger Flemming Sten. Han sammenligner med DLG-projektet på havnen, hvor bygherre Børge Juul Kristensen ifølge Flemming Sten næsten kvit og frit fik stillet parkeringspladser til rådighed. - Og jeg vil helt sikkert meget hellere tilgodese Danish Crown, der er en stor og meget vigtig virksomhed for byen. Og desuden en virksomhed, der stadig ekspanderer, siger Flemming Sten. kjær