Polemik om socialchef nåede byrådets bord

Byråd afviste at diskutere socialudvalgets arbejdsvilkår, og en utryg Svend Nielsen stemte imod budgettet

HOBRO:Den polemik, der midt i september førte til beslutningen om midlertidigt at fritage socialchef Kirsten Wisborg for tjeneste, blev i aftes i to omgange ført ind i byrådssalen - og i begge tilfælde var det socialudvalgsmedlem, læge Svend Nielsen, Hobro-listen, der forsøgte at få en debat om de problemer, der angiveligt er på et overordnet administrativt plan. Hvori problemerne bunder, blev de mange tilhørere i den propfyldte byrådssal ikke klogere på, men alle gik fra mødet med en klar fornemmelse af, at Svend Nielsen som socialudvalgsmedlem i hvert fald ikke føler sig tryg ved situationen. Det sagde han direkte i den egentlige debat om budgettet, og at der efter hans opfattelse vitterligt er store problemer, mere end antydede han allerede ved byrådsmødets start. Da stillede Svend Nielsen nemlig det forslag, at byrådet på sit lukkede møde i forlængelse af budgetdebatten skulle diskutere socialudvalgets arbejdsvilkår. Hans argumentation for at stille forslaget nåede aldrig ud til tilhørerne, men den var forud for mødet skriftligt blevet afleveret til hver enkelt af byrådsmedlemmerne. Svend Nielsens forsøg på at få en diskussion bag lukkede døre glippede dog, da borgmester Jørgen Pontoppidan (V) pure afviste at sætte sagen til debat. - Jeg vil godt diskutere problemstillingen, men det bliver ikke i aften. Hvis bare et enkelt byrådsmedlem protesterer, kan sagen ikke optages på dagsordenen - og jeg modsætter mig, lød det kontant fra borgmesteren, som dermed ikke behøvede at spørge de øvrige byrådsmedlemmer endsige begære en afstemning om Svend Nielsens forslag. Berøvet muligheden Nogle af de frustrationer, Svend Nielsen åbenbart har i relation til arbejdsbetingelserne inden for det sociale område, kom til gengæld ganske klart til udtryk, da byrådet nåede frem til debatten om budget 2003. Svend Nielsen stemte som den eneste af alle imod budgettet, og han lagde ikke skjul på, at det er fordi, han ikke føler sig tryg ved indholdet i det materiale, socialudvalget har afleveret - Ved at fritage socialchefen for tjeneste har kommunaldirektøren berøvet os muligheden for den tværgående diskussion af de enkelte områders økonomiske behov. Derfor føler jeg mig ikke overbevist om, at vores del af budgettet kan holde, og da det med 201 millioner af de skatteopkrævede kroner er en så afgørende del af helheden, må jeg logisk nok stemme imod hele budgettet, sagde Svend Nielsen, som forinden også havde kritiseret budgetforslaget på flere andre måder. Svend Nielsen kritik af den måde, hvor på sagen med socialchefen er blevet håndteret, blev ikke kommenteret af socialudvalgsformand Hans Poulsen (S). Kun den konservative Hans Jørgen Nielsen havde en kommentar til indlægget. Han slog fast, at han i budgetfasen i hvert fald ikke har manglet oplysninger fra den sociale afdeling. Ældrecenter på vej Bemærkningerne omkring arbejdet i socialudvalget var til gengæld også eneste sprængstof i en budgetdebat, der reelt blev afsluttet for mere end en uge siden, da det store og brede flertal i form af 14 byrådsmedlemmer fra VK og S indgik forlig. Tilbage var kun ordførernes afsluttende kommentarer til et forhandlingsforløb, der fra forligspartiernes side blev betegnet som konstruktivt. En nyhed sneg sig dog ind. Det var socialudvalgsformand Hans Poulsen, der på vegne af Socialdemokratiet lod forstå, at man vil fremlægge forslag om bygning af et nyt ældrecenter som erstatning for et nedslidt Hobro Alderdomshjem. Finansieringen skal fremkomme bl.a. ved salget af det nuværende hjem på Fayesgade. Hans Poulsen beskrev også hele budgetforløbet, og han lagde hovedansvaret for et stramt budget med mange nedskæringer over på den borgerlige regering. Uffe Pedersen (V) erkendte, at det vil gøre ondt mange steder, når der skal spares så meget, som tilfældet er. Men det helt afgørende for budgettet er omfanget af kontanthjælp og sygedagpenge. Det er helt nødvendigt, at der følges op på det, så der ikke opstår behov for tillægsbevillinger, sagde Uffe Pedersen. Tillægsbevillinger blev også pr. omgående blacklistet af Hans Jørgen Nielsen (K), som i sit indlæg vægtede, at Onsild-Hallen med en fælles haldrift med Hobro Idrætscenter ikke stilles ringere end andre idrætshaller i kommunen. - Det vil vi ikke være med til og opstår situaitonen, må man kunne finde penge til driften fra kulturudvalgets udviklingsstødpude på en halv million, sagde den konservative politiker.