Aalborg

POLIS

POLIS står for Politiets Ledelse og Informationssystem og udspringer af den seneste politiske flerårsaftale for politiet, hvor det var et centralt krav, at politiet i løbet af den fireårige aftaleperiode skulle udvikle og indføre et styringssystem, der kunne "synliggøre mål og resultater". Oprindelig skulle systemet have været i drift ved udgangen af 2001, men den ambitiøse målsætning kunne politiet ikke opfylde, og først fra nytår træder POLIS i kraft - to år senere end planlagt. Aalborg Politi er sammen med Herning Politi udset til at skulle afprøve systemet i en testperiode på 14 dage fra slutningen af oktober.