Lokalpolitik

Politi-betjeningen ikke god nok

Formanden for Aars Erhvervsråd kritiserede på generalforsamlingen nyeste udspil til den politimæssige dækning af Himmerland

- Egnens største by, Aars, kan ikke længere være tjent med den nuværende politi-betjening. Det slog formanden, direktør Svend Jørgensen, fast i sin bertening på generalforsamlingen i Aars Erhvervsråd. Her knyttede han kommentarer til den nordjyske politiledelses planer om at samle det himmerlandske politi på een stor station - i Hobro - og samtidig nedlægge den nuværende station i Løgstør. - Vi håber forslaget tages af bordet, selv om det måske ikke peger i den retning lige i øjeblikket, sagde formanden og understregede: - Resultatet af overvejelserne skal dog nødvendigvis ende i, at politiets betjening af Aars-området bliver forbedret væsentligt - og helst hele døgnet, sagde Svend Jørgensen, som i øvrigt gav udtryk for, at Aars ligger meget centralt for den politimæssige betjening af hele Himmerland. Turistinformation samles Af andre aktuelle emner, som formanden tog op i sin beretning, var den ny turistpolitik i kommunen. I den forbindelse har erhvervsrådets bestyrelse indgivet høringssvar og peget på nogle af Aars' styrkepositioner, som bør udnyttes i turistpolitikken: - Her tænker vi bl. a. på Kultur- og Messecenter Aars, de mange Per Kirkeby-kunstværker og Vesthimmerlands Musikhus. Desuden pegede vi på, at Aars har et stærkt detailhandelsliv, der har meget at byde turisterne, og endelig opfordrede vi til enighed om turistinformationen i Aars således, at vi får en slagkraftig enhed. Derfor glæder det os at konstatere, at turistinformationen nu samles på kontoret i Bymidten, sagde erhvervsrådsformanden. Måske nyt erhvervsområde Han berørte i sin beretningen også den ny kommuneplan, som erhvervsrådet stillede forslag til. I den forbindelse måtte Svend Jørgensen dog konstatere, at erhvervsrådets gamle forslag om et nyt erhvervsområde, hvor Roldvej krydser hovedvej 13, ikke kom med planen. Det samme gælder et andet forslag om et bynært erhvervsområde ved rundkørslen ved Roldvej-Aggersundvej i Aars. Men her ser erhvervsrådet dog fortsat en mulighed: - Det er ikke udelukket, at der kan vedtages et tillæg til kommuneplanen, som åbner for et erhvervsområde her, mente formanden. Efter generalforsamlingen talte finansminister Claus Hjort Frederiksen om den aktuelle økonomiske situation i Danmark, og besvarede spørgsmål fra de godt 70 deltagere.