Retspleje

Politi bruger kun en procent af tiden på vejene

København, onsdag /ritzau/ Det er kun en procent af politiets tid, der bliver brugt på vejene til at køre arrestanter og andre rundt. Tallet, der fremgår af en ny rapport fra Rigspolitiet, lyder ikke af meget. Men det dækker alligevel over en byrde, der er tung at løfte, mener formanden for landets politimestre, Poul Bjørnholdt Løhde. Han ønsker flere pladser i arresthusene, hvis problemet skal løses. Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg mener til gengæld, at problemet ikke er så stort. - Den ene procent svarer til, hvad vi har sagt hele tiden. Det er ikke det voldsomme. Så det er et marginalt spørgsmål, selv om det selvfølgelig ikke kan undgås, selv ikke i et land som Danmark. Der er ikke altid en kriminalforsorgsplads lige om hjørnet, siger han. Rigspolitichefen tilføjer, at der i løbet af i år iværksættes forsøg med videoafhøringer i retten, så det for eksempel ikke vil være nødvendigt at transportere varetægtsarrestanter til retsmøder, hvis deres fængsling blot skal søges forlænget. Det er undersøgelse af politiets kørsel over en periode på 81 dage i 2003, som nu offentliggøres. Den viser, at politikredsene i de dage brugte 32.000 mandetimer på transportopgaver. Der er især kørslen med fængslede mellem politistationerne og arresthusene, der lægger beslag på arbejdskraften. Politifolk har jævnligt luftet deres frustrationer over at skulle være et taxiselskab, der bruger lang tid på at køre landet tyndt med fanger. Men som formand for politimesterforeningen medgiver Poul Bjørnholdt Løhde, at tallet på kun en procent umiddelbart lyder beskedent. - Det kommer i spidsbelastninger, så nogle gange, når man har mange arrestanter, så har man også meget transport. Hvis man har en stor sag med fire-fem fængslede, så skal man bruge meget tid på efterforskning, men samtidig skal man også bruge meget tid på transport, siger han. Kørslen tager ikke kun tid, når de fængslede skal hentes og køres til retsmøder eller til afhøring hos politiet, men også når arrestanterne skal have et såkaldt overvåget besøg, hvor en betjent skal være til stede og sikre, at den mistænkte ikke snakker med sine venner og bekendte om sagen. - Det er simpelthen arresthuskapaciteten, der er problemet. Idealløsningen for politiet er, at vi får arresthuse, som er store nok tæt på, siger Bjørnholdt Løhde. For når det lokale arresthus hænger den røde lampe ud, må betjentene ofte ud på køreture til den anden ende af landet. Rigspolitiets nye undersøgelse viser da også, at den gennemsnitlige transportopgave løber over 118 kilometer. Der har tidligere fra politisk hold været tanker om at tage opgaven fra politiet og lægge den over til eksempelvis et privat firma. Men den model tror politimestrenes formand ikke på. - Hvor skulle sådan et privat firma holde til henne. Mens de en dag har meget travlt i Odense, så har deres afdeling i Nordjylland måske slet intet at lave. Det svinger meget, hvor og hvornår man har travlt, siger Poul Bjørnholdt Løhde. Rigspolitichef Torsten Hesselbjerg erkender, at mindre kredse kan føle sig hårdt ramt, hvis de pludselig får en større sag med flere transportopgaver til følge. - Men så belaster det alle i kredsen, også kriminalpolitiet og alle. Men der går jo halve og hele år mellem den slags, vurderer han. /ritzau/