Politi i Hobro døgnet rundt, tak

Advarsler mod at svække det lokale beredskab

HOBRO:Hobro er så stor en by, at den lokale politistation fortsat bør bestå - og være døgnbetjent. Allerhelst med betjente, der har deres daglige gang i området. Det siger borgmester Jørgen Pontoppidan (V) i en kommentar til forslaget om at reducere de 54 danske politikredse til 10-12 slagkraftige enheder. Borgmesteren kan godt se ideen i at spare på cheferne ved at fordele politistyrken på færre men større, organisatoriske enheder. Når blot, man ikke også fjerner betjente fra Hobro. - Jeg kan slet ikke forestille mig en fremtid uden en politistation, hvor man samler hele styrken i Aalborg. "Worst case" for mig vil derfor være en station, som kun bemandes fra klokken 8 til 16, hvorefter der henvises til en telefonsvarer. Det kan en by af Hobros størrelse ganske enkelt ikke være tjent med, advarer borgmesteren, som også håber, at gæster i nattelivet vil møde lokalkendte politi-ansigter. - Det må ikke ende med, at vekslende hold betjente på skift betjener Hobro hver tredje måned. De betjente, som jævnligt færdes i det lokale natteliv, kender nu engang bedst deres lus på gangen, bemærker Pontioppidan. Ikke udsultes Også tillidsmanden for de lokale politifolk, politiassistent Anders Olesen, insisterer på at bevare den lokale bemanding. - Man skal passe på med at udsulte de små tjenestesteder som Hobro. At trække betjente væk vil være en dårlig ide. Vi bør være fuldt så funktionsdygtige som i dag, påpeger Anders Olesen og advarer samtidig mod at samle vagthavende betjente på ét sted. - En af det lokale kendskabs helt store forcer er jo netop det lokale kendskab, som betyder, at mange af de anmeldelser, vi får, kan behandles omgående. Det kan være vanskeligt, hvis hele den nordjyske region betjenes centralt, siger Anders Olesen. Han bedømmer reformforslagets samlede gevinst for Hobro Politi som "til at overse". - Man kan da godt spare lidt på ledelsen. Mange ensartede funktioner som eksempelvis personalepolitik udformes jo i hver enkelt politikreds. Omvendt viser erfaringerne jo, at store enheder har det med at kræve større administration, bemærker Anders Olesen. Samarbejde på tværs Betjentenes tillidsmand føler, at man allerede indhøster stordriftsfordele via det eksisterende samarbejde mellem de fem nordjyske politikredse. - Vi har patruljer, der kører på tværs af af kredsene, og specielt på værtshusområdet går vi ind og hjælper hinanden på glimrende vi, ligesom Hobros politipatrulje jo dækker store dele af Løgstør, fremhæver Anders Olesen. Hans chef, politimester Henrik Kjær Thomsen, er enig i det synspunkt. - Samarbejdet mellem ikke mindst de nordjyske politikredse fungerer fortrinligt. Og grundlæggende ser jeg positivt på det arbejde, et meget motiveret og fleksibelt personale udfører i dag, hvor vi med stolthed kan fremhæve, at der lykkes os at løfte tunge narkosager. - Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan være gøre det endu bedre. Sagerne bliver tiltagende mere komplekse med eksempelvis mere organiseret kriminalitet. Økonomisk kriminalitet og narkokriminalitet, eksempelvis. Det lægger et voksende pres på de små politikredses ressourcer, påpeger Henrik Kjær Thomsen. Her vil en større og mere slagkraftig organisation gøre os mere smidige, fordi den meget hurtigere kan flytte ressourcerne derhed, hvor aktuelle behov opstår. Større kredse gør det lettere for os at specialisere os i særlige typer af sager. Og selv om samarbejdet mellem de nordjyske kredse da kører fornuftigt, gør det os mere smidige ikke først at skulle til at spørge først, fremhæver politimester Henrik Kjær Thomsen.