EMNER

Politi ikke nok

Så oplevede vi ildspåsættelser og hærværk ved Askerød bebyggelsen ved Greve.

UTILPASSEDE UNGE: Så oplevede vi ildspåsættelser og hærværk ved Askerød bebyggelsen ved Greve. Disse utilpassede unges uanstændige opførsel, skal samfundet under ingen omstændigheder acceptere. I det hele taget må ild og ødelæggelser i det danske gadebillede standses. De unge, der udøver dette grove hærværk, skal mærke en hård og konsekvent reaktion fra samfundet. Disse unge skal mærke samfundets nultolerance. Det er udmærket, at politiet har meddelt, at der vil blive sat ind med en massiv og synlig indsats i området. Med politireformen har politiet netop fået mulighed for at nedsætte særlige enheder, der alene skal koncentrere sig om et specifikt problem. Den mulighed har politiet allerede grebet – og det er udmærket. Problemerne med de unge ballademagere er dog ikke udelukkende en politimæssig opgave. En indsats, der er flerstrenget, er nødvendig, da de sociale myndigheder også skal involveres. Indsatsen skal både være forebyggende og fremadrettet. Sideløbende skal vi gøre det mere klart, at forældrene også har et ansvar og her måske inddrage dem i den langsigtede løsning af de lokale problemer.