Retspleje

Politi tæt på gennembrud i skeletsag

DNA-fund fra skelettet kan formentligt afsløre, hvem personen er

Hos Rej­se­hol­det for­ven­ter ef­ter­forsk­nings­le­der Jens Dam­borg, at en DNA-pro­fil vil af­slø­re, at ske­let­tet, der blev fun­det i Tra-n­um Klit­plan­ta­ge, vi­ser sig at være res­ter­ne af Sø­ren Ste­rup Jen­sen, som for­svandt for over to år si­den.ar­kiv­fo­to: Pe­ter Lang­kil­de

Hos Rej­se­hol­det for­ven­ter ef­ter­forsk­nings­le­der Jens Dam­borg, at en DNA-pro­fil vil af­slø­re, at ske­let­tet, der blev fun­det i Tra-n­um Klit­plan­ta­ge, vi­ser sig at være res­ter­ne af Sø­ren Ste­rup Jen­sen, som for­svandt for over to år si­den.ar­kiv­fo­to: Pe­ter Lang­kil­de

AALBORG:Inden for kort tid ved politiet i Aalborg formentlig kunne fortælle, hvem det skelet, der blev fundet i Tranum Klitplantage, er resterne af. Skelettet blev fundet 17. august, og siden har rets-medicinere arbejdet på at skaffe DNA-materiale nok fra skelettet til at lave en DNA-profil. Ifølge efterforsknings-leder ved rejseholdet, Jens Damborg, er det imidlertid nu lykkedes at sikre DNA-spor fra nogle vævsprøver fra skelettet, så man nu kan skabe en profil. Klare fremskridt - Der er sket klare fremskridt i sagen. Vi håber derfor at kunne få et svar allerede i denne uge på en DNA-profil, siger Jens Damborg. Det eneste, der ifølge politiet kan hindre, at de får et svar, er, om der er fundet tilstrækkeligt materiale til at lave en profil. Hos Rejseholdet forventer Jens Damborg, at en DNA-profil vil afsløre, at skelettet viser sig at være resterne af Søren Sterup Jensen, som forsvandt for over to år siden. For en måned siden henvendte politiet sig til borgerne gennem NORDJYSKE Medier for at få hjælp i forbindelse med hans forsvinden. Nogle af de henvendelser ser ifølge Jens Damborg meget interessante ud. - På baggrund af henvendelserne har vi fået nogle helt konkrete spor, som vi følger intenst, forklarer efterforskningslederen uden, at han dog ønsker at komme nærmere ind på sporene.