Retspleje

Politianklager dømt for svindel

Suspenderet jurist skal betale bøde på 50.000 kroner - ægtemanden frifundet

ODENSE:En fremtrædende nordjysk politianklagers karriere ligger fortsat i ruiner, efter at kvinden torsdag i Retten i Odense blev dømt for med fuldt overlæg at have snydt statskassen for arveafgift i betydeligt omfang. I forvejen var anklageren suspenderet fra sit job, mens sagen gik sin gang, og med gårsdagens dom er hendes fremtid nu endnu mere usikker. Også kvindens storesøster blev fundet skyldig i arvefusk, mens anklagerens kendte ægtemand, der var tiltalt på lige fod med søstrene, blev frifundet. - Jeg har været ude af stand til at finde ud af, hvilken eventuel rolle han havde - og så kan jeg heller ikke dømme ham, konstaterede dommer Niels Henrik Lund Larsen. Dommeren henviste til, at retssagen ikke har kastet klart lys over, i hvilket omfang ægtemanden deltog i udarbejdelsen af den bo-opgørelse, som det hele handler om: Efter at søstrenes fynske moster døde i 1999 underskrev de begge en bo-opgørelse, hvoraf det fremgik, at der var solgt indbo fra mosterens hjem for godt 232.000 kroner. Resten af indboet blev i opgørelsen værdisat til 25.000 kroner, men skattemyndighederne fik mistanke om, at der var værdier for langt mere i boet - blandt andet fordi mosteren i 1995 forsikrede sit indbo for næsten 3,4 millioner kroner. Med politiets hjælp fik skattemyndighederne bekræftet, at der var solgt værdier for yderligere 275.700 kroner, og at storesøsteren på et tidspunkt fik syv nu tilsyneladende forsvundne smykker vurderet til en værdi af 69.000 kroner. Ifølge anklageskriftet var der således udeholdt værdier for 344.700 kroner, hvorved staten blev snydt for en afgift på knap 125.000 kroner. De to søstre blev dømt stort set efter anklageskriftet, dog foretog dommeren et par enkelte småjusteringer, så dommen "kun" gælder udeholdte værdier for 326.200 kroner. Det svarer til unddragelse af boafgift på 118.247,50 kroner, som de to søstre skal betale i fællesskab. Dertil kommer en bøde på 50.000 kroner til hver. Ingen af de tre tiltalte dukkede op i retten til domsafsigelsen, som dommer Niels Henrik Lund Larsen har haft et par uger til at forberede efter tre dages retsmøder i slutningen af maj. I sin afgørelse har han ikke mindst lagt vægt på storesøsterens vidneudsagn om, at hun ad flere omgange solgte indbo til diverse antikvitetshandlere og derefter delte pengene med sin lillesøster i Nordjylland. Sidstnævnte har under sagen erkendt, at hun fik omkring 40.000 kroner af storesøsteren - men ifølge politianklagerens forklaring troede hun, at der også var tale om penge fra salg af indbo fra søstrenes mors dødsbo. Den forklaring har dommeren ikke haft tillid til, fremgår det af hans bemærkninger. Forsvarsadvokaterne udbad sig betænkningstid vedrørende eventuel anke af søstrenes dom. Tilsvarende har anklagemyndigheden endnu ikke afgjort, om mandens frifindelse skal ankes. Retten opretholdt navneforbuddet i sagen indtil en eventuel ankesag. Advokat Peter Riishøj Hansen, forsvarer for den frifundne ægtemand, informerede straks efter domsafsigelsen telefonisk sin klient. - Han er selvfølgelig tilfreds, men han er ked af det på sin hustrus vegne, berettede Peter Riishøj Hansen, som kaldte frifindelsen af sin klient for den rigtige afgørelse. - Der var ikke skygge af bevis for, at han var med i nogle af de handlinger, de to andre nu er dømt for, konstaterede forsvareren.