Kystsikring

Politianmeldes for ødelagt klit

Det er Frederikshavn Kommune, som ejer området, hvor den fredede klit, der blev gravet hul i for et par uger siden, ligger, og det er derfor kommunen, der skal sørge for, at skaden gøres god igen.

i weekenden var hullet endnu ikke lukket.Foto: Peter Broen

i weekenden var hullet endnu ikke lukket.Foto: Peter Broen

- Det er vi naturligvis også indstillet på, og hvis det ikke allerede er gjort, sker det snarest, siger afdelingsleder Leif Hald Pedersen, kommunens vej- og byggeafdeling. - Men dét, at vi sørger for, at den klitfredede klit reetableres og for, at der bliver plantet hjælme og sikres mod sandflugt, betyder ikke, at vi også vil betale for arbejdet. - Det må skadevolderen gøre, og han får tilsendt en regning for vores arbejde. - Desuden understreger vi alvoren i sagen ved at indgive politianmeldelse mod skadevolderen, og det er efter vores mening, den entreprenør, der har udført arbejdet. Hvis han ikke mener, at han har ansvaret, må det være op til ham at gå videre med sagen til den grundejer, han har arbejdet for. Det er ikke vores bord, siger Leif Hald Pedersen. Det er Miljøcenter Aalborg, der administrerer de klitfredede områder i Nordjylland, og centret har givet Frederikshavn Kommune frist til 8. december med at reetablere den ødelagt klit. Der er ikke give tilladelse til hverken at grave hul i klitten eller til at fjerne hybenroser på en meget voldsom måde. Dér, hvor der var hybenroser, har skadevolderen efterfølgende plantet hjælme, og det mener Miljøcentret er tilstrækkeligt. Området ligger i læ bag klitten ud mod stranden, så der ikke er fare for, at der sker sandflugt fra området. Det er der derimod fra klitten, og ud over, at der skal plantes nye hjælme på det reetablerede stykke, skal der også sikres mod sandflugt ved at dække området med enten fyrretoppe eller halm.