Politiet beslaglægger mere narko

HJØRRING:I den seneste tid er der i Hjørring Politi-kreds gjort meget for at konfiskere narkotika, og den indsats kan nu direkte aflæses i politiets statistikker. Hjørring Politi tegner sig nemlig for væsentligt flere beslaglæggelser end de sammenlignelige nordjyske politikredse. I 2004 beslaglagde Hjørring Politi i 116 tilfælde narkotika. Til sammenligning er tallene for Frederikshavn 74, for Løgstør 45, for Hobro 43, mens Aalborg naturligt nok skiller sig ud med 609 beslaglæggelser af narkotika. Politiinspektør Kurt Bech-Madsen mener, at de 116 konfiskationer af stoffer er et udtryk for den øgede indsats mod narko hos Hjørring Politi. Fem mand er således beskæftiget på fuld tid med området, og det er ifølge Kurt Bech-Madsen en ret stor styrke set i forhold til politikredsens størrelse. - Der hersker ingen tvivl om, at vi har ydet en stor indsats for at nå resultatet, og jeg er da tilfreds. Det skal der ikke være nogen tvivl om, slutter Kurt Bech-Madsen.