Politiet boykotter p-ordning

Sauers Plads står gabende tom - de ansatte savner ledelsens opbakning

AALBORG:De ansatte på politigården i Aalborg er godt sure over, at de ikke længere kan parkere gratis på Sauers Plads. De skal nu slippe syv kroner i timen. Oven i det er politifolkene utilfreds med ledelsen, som har afvist at hjælpe. - Det koster mindst 56 skattebetalte kroner at have sin bil holdende en hel dag på Sauers Plads. Det kan jeg godt forstå, at mine kolleger hverken har råd eller lyst til at betale, siger tillidsmand Børge Nielsen, som ikke er imponeret over ledelsens opbakning i denne sag. - Vi har i flere omgange haft sagen til diskussion i samarbejdsudvalget og bedt ledelsen om gøre kommunen opmærksom på problemet, men ledelsen afviser at hjælpe os. Vi så gerne, at politiet lejede et areal, som de ansatte kunne betale licens for at benytte, men det vil ledelsen ikke være med til, beklager politiets tillidsmand. - Jeg kan ikke forstå ledelsen, som overlader det til de ansatte selv at bruge tid og spekulationer på, hvor de kan komme til at parkere, tilføjer Børge Nielsen. Pres på egen garage Efter at Sauers Plads siden nytår blev betalingsplads i dagtimerne mellem kl. 8 og 18 har pladsen stået gabende tom. Tidligere var den godt fyldt op. Ikke mindst fordi pladsen ligger tæt på politigården, der er den største virksomhed i området. Ifølge Børge Nielsen forsøger de ansatte at hutle sig igennem ved at snige sig til at parkere i de små sidegader, og samtidig er der kommet et voldsomt pres på politiets eget garageanlæg, hvor de få ledige kvadratmetre udnyttes til yderste. - Der parkeres lidt hulter til bulter, og man risikerer at skulle flytte to-tre biler, før man kan komme ud, hvis man holder i den fjerneste krog af garagen. Vi har derfor lavet en ordning, hvor vi afleverer vores bilnøgler, så kollegerne altid kan flytte ens bil, hvis det er nødvendigt, forklarer tillidsmanden. Personalets egen sag Vicepolitimester Jørgen Nautrup anerkender, at det er blevet både dyrt og bøvlet at være bilist. Men ledelsen har ikke mulighed for at løse problemet, understreger han. - Vi har forhørt os hos Rigspolitichefen, som har slået fast, at hverken Aalborg eller andre tjenestesteder i landet kan skaffe de ansatte flere parkeringspladser. Det er personalets egen sag, ligesom politiets ledelse heller ikke kan blande sig i, hvordan de ansatte kommer til og fra arbejde, siger Jørgen Nautrup, der selv snupper cyklen. Han bemærker, at Aalborg Politi ikke har flere ledige arealer, der kan inddrages til parkeringspladser. De sidste ledige kvadratmetre blev spist, da politigården for nogle år siden blev udvidet med en ny fløj. - I den forbindelse indbetalte vi en sum til kommunens parkeringsfond, men vi kan jo ikke bestemme, hvor kommunen laver nye p-pladser, siger Jørgen Nautrup. Pønser på privat aftale Tillidsmand Børge Nielsen oplyser, at de ansatte selv er i gang med at få etableret en privat parkeringsaftale. Allerede nu parkerer en del hos DSB på den modsatte side af Jyllandsgade, men der er tale om et begrænset antal pladser - cirka 30. Vicepolitimester Jørgen Nautrup bemærker, at ledelsen ikke vil blande sig i, hvilke p-aftaler de ansatte selv laver aftale med en grundejer, ligesom han heller ikke vil blande sig i, at nogle ansatte parkerer gratis på DSB-arealet over for politigården. - DSB-pladserne er blevet penge værd efter nytår, det erkender jeg, men det vil vi gøre noget ved. DSB var venlig at stille pladsen til rådighed, da vi for nogle år siden skulle bygge om, men som jeg har forstået det, vil DSB nu til at opkræve leje. Mig bekendt er der heller ingen skilte, der fortæller, at området er forbeholdt politiet, bemærker Jørgen Nautrup. Læs mere side 3

Breaking
Dom i sagen om Løkken Sparekasse
Luk