Politiet fordobler i Ginge-bygningen

Brønderslev Kommunes miljø- og teknikudvalg går ind for, at der sker en udvidelse af politistationen i Brønderslev.

Diana Larsen og hendes kollagaer får nu mere plads. Foto: Henrik Bo

Diana Larsen og hendes kollagaer får nu mere plads. Foto: Henrik Bo

I 2009 fik ejeren af Ginge-bygningen, Godsbanegade 14-21 i Brønderslev, tilladelse til at indrette politistation i bygningen. Nu er der så opstået behov for at udvide politistationen, fordi politistyrken i Brønderslev er fordoblet. Politistationen udvides fra 176 til 337 kvadratmeter i den eksisterende bygning. Netop kontorerhverv, som en politistation er, strider mod byplanvedtægten. Der må ifølge byplanvedtægten kun etableres industri og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, en gros handel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til disse erhverv, Mikael Klitgaard (V), der er formand for miljø- og teknikudvalget, fortæller, at udvalget går ind for, at der gives tilladelse til udvidelse af politistationen.