Politiet har haft succes med at stresse rockere

Grupperne i Aalborg holder lavere profil, mens de slikker sårene

AALBORG:Flere med tilknytning til Hells Angels dømt i narkosag i Himmerland. Flere med tilknytning til HA, herunder Jørn Jønke Nielsen, dømt i sag om drab på værtshus i Jomfru Ane Gade. Bandidos-medlem idømt ni års fængsel for narkohandel. Fremtrædende Bandidos-medlem dræbt ved motorcykelulykke. Flere med tilknytning til Bandidos fængslet i en sag om anmeldt røveri mod pengetransport. Flere med tilknytning til Den Internationale Klub dømt i sager om trusler, vold og dummebøder. Præsidenten for Den Internationale Klub på anklagebænken i sag om amfetamin og kokain narko i kilovis. Listen over rockersager i Aalborg-området de seneste måneder er meget lang, og det er listen dermed også over forklaringer på, hvorfor såvel Hells Angels, Bandidos og Den Internationale Klub - i miljøet kaldt henholdsvis de røde, de gule og de sorte - for tiden holder lavere profil. Bandidos i knæ Vedrørende Bandidos går vedvarende forlydender i miljøet på, at gruppen muligvis er på vej til at afhænde klubhuset på Hobrovej. Bortset fra ved festlige lejligheder er der relativt stille i rockerborgen, hvor der ifølge politiets observationer ofte kun er enkelt "vagthavende" til at holde skansen og passe telefonen, og det kan der være flere forklaringer på. Blandt andet at den 29-årige mand, der har stået som ejer af huset siden købet, sidste år blev idømt ni års fængsel for narkohandel. Et andet markant medlem blev dræbt ved en motorcykelulykke. En tredje Bandidos, der tidligere har gået for at være klubbens leder, har i efterhånden flere år afsonet en lang narkodom, ligesom andre i længere perioder har været sat ud af spillet af samme årsag. Desuden har politiet været hyppige gæster i klubhuset, hvilket også kan have fremkaldt et ønske i klubben om at skifte den nuværende markante residens ud med en mindre synlig. Splittelse spores Hos Aalborg Politi har man i perioder desuden haft indtryk af en vis splittelse i klubben. Den skulle ifølge NORDJYSKEs oplysninger stå mellem ældre medlemmer, som i mange år har været godt etablerede i miljøet, og yngre medlemmer, hvoraf en del blev rekrutteret i forbindelse med rockerkrigen i '90'erne, da Bandidos på kort tid udvidede voldsomt i Aalborg-området for at hamle op med Hells Angels. - Der er tilsyneladende ikke helt styr på hierarkiet i klubben. Det anses af politiet for positivt, og Bandidos fremstår nu udadtil betydeligt svagere end tidligere, konstaterer Aalborg Politi i en nyligt udgivet statusrapport. Udover det store antal kriminalsager, som det er lykkedes politiet at hænge rockere op på, vurderes en målrettet, massiv overvågning af rockermiljøet at have været medvirkende til, at ikke bare Bandidos, men også de andre grupperinger er lidt på hælene. Skærpet kurs Politiet har arbejdet i tværgående efterforskningsgrupper for at få skovlen under de tungere kriminelle sager, ligesom politiet på nordjysk plan har arbejdet sammen for at koordinere og forbedre rocker-indsatsen. Det er blandt andet sket med politiaktioner på tværs af politikredsene i landsdelen, og det betyder, at politiet i dag står med et meget præcist billede af, hvem rockerne er, hvor de holder til, og hvad de går og laver. Den kurs er fra begyndelsen af i år blevet skærpet yderligere i Aalborg Politikreds. Som tidligere omtalt i NORDJYSKE er der indledt et tæt samarbejde mellem politiet, Aalborg Kommune og Told & Skat for at forbedre mulighederne for at holde føling med, hvad rockerne går og laver.