Forurening

Politiet ind i sag om gylleudslip

HOBRO:En landmand syd for Hobro må stå til regnskab for, at en million liter gylle for en måned siden løb ud fra hans gyllebeholder og havnede i Fårbæk og videre i Skals Å. Mariagerfjord Kommunes teknik- og miljøudvalg har anmeldt landmanden til politiet. - Det var et meget voldsomt udslip, som slog alt fiskeliv ihjel. Af præventive årsager må vi nødvendigvis anmelde landmanden til politiet. Andre skal vide, at man bliver stillet til ansvar for så omfattende en miljøforurening, siger udvalgets formand, Preben Christensen (S). Uagtsomt Bonden er anmeldt for at have handlet uagtsomt. Angiveligt var det en fejl i elektriske installationer, som var årsag til, at gyllen kunne løbe ud af tanken i timevis, uden at det blev opdaget. Gyllen havnede i vandløbet Fårbæk, der løber ud i den øvre del af Skals Å og videre ud i Hjarbæk Fjord. Udslippet skete 27. februar og slog både fisk og vanddyr i bækken ihjel. Lystfiskere har siden rapporteret om døde fisk, der er flydt fra Skals Å og ud i fjorden mange kilometer fra uheldsstedet. Biologerne frygter, at udslippet til sommer skal føre til ekstra algeopblomstring og iltsvind i den sårbare Hjarbæk Fjord.