EMNER

Politiet: Klippekort bør udvides

Hvis det står til politiet bør klippekortet udvides, så det kommer til at gælde flere overtrædelser af færdselsloven. For eksempel koster det ikke i dag klip at tale i håndholdt mobiltelefon.

- Det er mig uforståeligt, at klippekort-ordningen ikke også gælder dem, der taler i håndholdt mobiltelefon. Det udgør en meget stor risiko i trafikken. Man kan jo ikke tale i telefon og samtidig have sin opmærksomhed fuldt rettet mod kørslen, siger politikommissær Hans Hovmøller fra Aalborg Politi. Direktør Rene la Cour Sell fra Rådet for Større Færdselssikkerhed glæder sig i første omgang over, at bilisterne har taget rigtig godt imod klippekortordningen, men han erkender, at der kan være brug for justeringer. - Der er ingen tvivl om, at folk, der taler i mobiltelefon under kørslen, er mere uopmærksomme, og det er værd at overveje, om det skal med i klippekort-ordningen, når den skal tages op til fornyet overvejelse. Rene la Cour Sell lægger ikke skjul på, at han er villig til at diskutere, om det overhovedet skal være tilladt at tale i mobiltelefon under kørsel. Uanset om mobilen er håndholdt eller ej. - Det er i hvert fald værd at overveje, om der ikke bør indføres et forbud i tunge køretøjer og i køretøjer, der transporterer andre mennesker. Derfor glæder det mig også, at for eksempel Shell har forbudt sine oliechauffører at tale i mobiltelefon under kørslen, og gør de det, er det fyringsgrund. Hvis klippekortordningen skal udvides, peger han også på, at det kan overvejes at indføre klip til bilister, der ikke bruger sele. I dag koster det kun et klip, hvis børn under 15 år ikke er fastspændt. - Manglende brug af sele koster cirka 50 mennesker livet i trafikken, så der er ingen tvivl om, at det vil have en kraftig virkning, og det er værd at overveje, om det ikke skal med i pakken.