Politiet lukker og slukker i Sæby

Stationen i Algade offer for rationalisering efter politireform

Po­li­ti- og rets­byg­nin­gen i Sæby. Ved års­skif­tet luk­ke­de dom­mer­kon­to­ret. Nu er tu­ren kom­met til po­li­ti­et. Ar­kiv­fo­to

Po­li­ti- og rets­byg­nin­gen i Sæby. Ved års­skif­tet luk­ke­de dom­mer­kon­to­ret. Nu er tu­ren kom­met til po­li­ti­et. Ar­kiv­fo­to

SÆBY:Politistationen i Sæby står til lukning. Politidirektør Jens Henrik Højbjerg og vicedirektør Henrik Kjær Thomsen var i går i Frederikshavn for at give borgmester Erik Sørensen (S) en orientering om konsekvenserne af politireformen lokalt. Stationen i Frederikshavn fortsætter som hovedpolitistation med døgnbemanding, men med reduceret bemanding. Også i Skagen skal der fortsat være fast bemanding på politistationen. Det er flere år siden stationen dér ophørte med at være døgnbemandet. Den vil fortsat kun være bemandet i dagtimerne, og bemandingen vil blive nedskåret med en-to mand. Mest synlig bliver ændringerne i Sæby. Der har hidtil været fire ansatte på stationen i Algade. Stationsleder Chr. Thomsen har allerede fået job i om vagtleder på stationen i Aalborg. Erik Sørensen siger, at kommunen på forhånd har forhørt sig hos handelsstandsforeningen og turistforeningen i Sæby for at høre om deres syn på behovet for en lokal politistation. - Handelsstanden og turisterhvervet har udtrykt forståelse for, at stationen lukker ud fra den betragtning, at området godt kan dækkes politimæssigt fra Frederikshavn, siger borgmesteren. Indtil 1. januar skulle man på politistationen for at have pas og kørekort, men både udstedelse af begge dele er flyttet over til kommunerne. Borgmesteren siger, at han har fået oplyst, der nu sidder en eller to politifolk Sæby i dagtimerne, men at der stort set ikke kommer kunder på stationen. Skagen I Skagen har handelsstanden og turistforeningen meldt klart ud, at de ikke kan acceptere yderligere forringelser af politibetjeningen. Borgmesteren opfordrede politiledelsen til at tage direkte kontakt med organisationerne i Skagen om ændringerne i den lokale politibetjening. Borgmesteren oplyser, at politiledelsen lovede, at patruljeringen i Skagen i aftentimerne og weekender bliver øget med politireformen. Det var i øvrigt en del af det politiske forlig om reformen, at der netop i turistområder skal sikres bedre politidækning. I Frederikshavn bliver antallet politiarbejdspladser reduceret som følge af politireformen. - Men det var ventet, siger borgmesteren. Frederikshavn Nummerpladeudstedelse og motorkontorets andre opgaver flytter fra årsskiftet til Skat, men politiledelsen orienterede om, at motorkontoret på politistationen i Frederikshavn lukker allerede fra 1. juli. Borgmesteren opfordrede politidirektøren til at tage kontakt med de lokale autoforhandlere om, hvordan nummerpladeudstedelse skal foregå i overgangsperioden. Som tidligere omtalt skal politistationen i Brønderslev fremover referere til stationslederen i Frederikshavn, Torben Jensen. I Dronninglund/Hjallerup og på Læsø ventes vil formentlig også fremover være lokale landbetjente.