Politiet på Toppen skal flytte

Alt for meget plads til fem politifolk

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Stationslederen i Skagen, Norman Andersen, tager imod ved skranken på Rolighedsvej i et års tid endnu. Foto: Peter Broen

VENDSYSSEL:Det grønne politiskilt forsvinder fra Rolighedsvej 1 i Skagen i løbet af 2008 eller 2009. Skagen bevarer dog egen politistation - men på en ny adresse. Slots- og Ejendomsstyrelsen, der ejer de fleste statslige bygninger, har besigtiget politi- og retsbygningen i Skagen. Styrelsen ønsker at få politiet ud. Bygningen er for stor, men den er også vanskelig at dele op i mindre lejemål. Bemandingen på stationen i Skagen er nede på fem. Retssal og dommerkontor i samme bygning har stået tomme, siden retsreformen trådte i kraft for snart et år siden. Politi- og retsbygningen bliver formentlig solgt, for Slots- og Ejendomsstyrelsen lejer normalt kun bygninger ud til offentlige formål. Stationsleder Torben Jensen, Frederikshavn, oplyser, at der ikke er nogen endelig tilbagemelding fra Slots- og Ejendomsstyrelsen om fremtiden for politistationen i Skagen, og heller ikke nogen dato for, hvornår politiet skal ud. Styrelsen skal være politiet behjælpelig med at finde nye lokaler. Det kan blive svært, for der skal findes en bygning, der ligger centralt, og hvor der kan opbevares hittegods. Lukket i Sæby I Sæby lukkede og slukkede politiet 12. november som følge af politireformen. Stationsleder Chr. Thomsen er rykket til Aalborg som vagtleder og det øvrige personale til Frederikshavn. I Sæby er retssalen, der ligger i samme bygning som politistationen, stadig i brug. Det er ikke besluttet, hvad er skal ske med den historiske ejendom, når det om et års tid også er slut med retssager i Sæby. I Brønderslev, som hører under Frederikshavn i den nye nærpoliti-struktur, forbliver politiet på den nuværende station. Ligesom i Skagen og Sæby bor politi og ret i Brønderslev under samme tag.Men Slots- og Ejendomsstyrelsen vurderer, at der mulighed for at opdele bygningen i Brønderslev. I Dronninglund lukkede nærpolitistationen i den forløbne uge. Stationen har i det sidste års tid, på grund personalemangel, ikke været konstant bemandet. Politiet arbejder på at skaffe landbetjenten, Ulrik Eriksen, kontor på rådhuset, når han vender tilbage til jobbet i Dronninglund efter nogle måneder i Grønland I Hjallerup fortsætter landbetjent Møller Christensen med at have hjemmekontor. Natlukket På stationen i Frederikshavn er det også nye tider. Folk med ærinde til politiet skal nu henvende sig i en ny ekspedition på 1. sal. Politiets jurister har hidtil haft kontor på førstesalen. Men de har pakket flyttekasser i den forløbne uge. Fra mandag har de Aalborg som tjenestested. Juristernes flytning er en konsekvens af politireformen. Stationen i Frederikshavn har hidtil været døgnåben, men nu bliver døren låst kl. 15 på hverdage, dog kl. 17 om torsdagen, og først åbnet igen kl. 9 næste morgen. Der er installeret en dørtelefon. Men det er ikke sikkert, at folk, der ringer på, kommer til at tale med en betjent inden for murene - selv om stationen er døgnbemandet. Hvis de lokale politifolk er optaget af andre opgaver, vil den ventende ved ved yderdøren komme til at tale med politiets callcenter i Aalborg i stedet.