Retspleje

Politiet skal tænke sig om før biljagter

Chef­po­li­ti­in­spek­tør Jørn Aabye: En nød­ven­dig jus­te­ring.

Chef­po­li­ti­in­spek­tør Jørn Aabye: En nød­ven­dig jus­te­ring.

AALBORG:Landets politibetjente skal tænke sig om en ekstra gang, før de hamrer speederen i bund på patruljevognen og optager jagten på en formodet kriminel. Det er populært sagt ét af hovedelementerne i de nye udrykningsregler, der ventes at træde i kraft efter sommerferien i alle landets politikredse. De gældende regler er blevet set efter i sømmene og efterfølgende justeret på en række områder af Rigspolitichefens afdeling. Det indskærpes nu, at eftersættelsen - som det hedder i politisprog - og de bestræbelser, der udfoldes for at fange en bilist, der er stukket af, skal stå i et passende forhold til den eventuelle forbrydelse, der er begået. Udkastet til den ny udryknings-kundgørelse er endnu ikke blevet offentliggjort i sin helhed. Derimod er enkelt-passager sluppet ud. Og her kan man bl.a. læse, at ”føreren skal inden og under eftersættelsen løbende foretage en konkret vurdering af forholdsmæssigheden mellem den formodede kriminelle handling og den risiko, som eftersættelsen udgør for politipersonalet, føreren af det eftersatte køretøj og andre trafikanter”. En nyskabelse er også, at vagthavende hos politiet eller nærmeste leder kan beslutte, at eftersættelsen skal indstilles. Chefpolitiinspektør Jørn Aabye, der er leder af ordenspolitiet hos Aalborg Politi, hilser justeringen af de gældende regler velkommen. - Jeg har ganske vist ikke haft lejlighed til at nærlæse det reviderede regelsæt, men jeg betragter det som en nødvendig justering og præcisering af et ellers udmærket regelsæt. - Min opfattelse er, at Rigspolitichefen i et mere direkte sprog ønsker at give en vejledning til medarbejderne om, hvordan man bør bedømme de situationer, hvor man skal køre udrykningskørsel, siger Jørn Aabye. En anden opstramning er også, at politifolk ikke længere må køre udrykning i deres private biler. Aalborg-sag Denne regel er bl.a. inspireret af en sag fra Aalborg Politi, hvor en betjent i Retten i Aalborg blev idømt en fartbøde på 1000 kroner for at have kørt for stærkt i sin private bil. Betjenten kørte 66 km/t på en strækning, hvor den tilladte maksimale hastighed er 50 km/t. Manden ville ikke acceptere bøden og forsvarede sig med, at han med omgående virkning var blevet kaldt på tjeneste for at deltage i en meget vigtig og hastende politiopgave. Derfor havde han kørt udrykningskørsel i sin egen bil. Betjenten ankede den principielle sag til Vestre Landsret - efter godkendelse i Procesbevillingsnævnet - og her blev betjenten frikendt for at skulle betale bøden. Derimod blev han dømt for at have overtrådt udrykningsbestemmelsen, hvilket dog ikke medførte nogen sanktion.