Politiet under tidskontrol

AALBORG:Det nye POLIS-systemet, som fra 1. januar skal skabe overblik over politiets arbejde i landets 52 politikreds, har andre funktioner end det primære, at skabe overblik over, hvordan arbejdet prioriteres. Det kan også bruges til præcist at kortlægge, hvor meget tid politiet bruger i marken. Det har i mange år været et tilbagevendende krav i diverse politiske aftaler om dansk politi, at politiet skulle være mere synligt og bruge mindre tid bag skrivebordet. Men hidtil har ingen kunnet give et nøjagtigt svar på, hvor mange timer ordensmagten faktisk bruger på udetid - altså patruljering på gader og stræder. Selv om politifolkene i Aalborg og resten af landet nu skal til at føre regnskab med deres arbejdstid, så betyder det ikke, at de ned til mindste detalje skal gøre rede for, hvor lang tid de bruger på at spise frokost og gå på toilettet. Blandt kategorierne vil der være en, der hedder "resttid", som der ikke skal gøres nærmere rede for. Data samles op over 14 dage, hvorefter de enkelte opgørelser slettes. Tilbage er de samlede tal. Det bliver heller ikke sådan, at politifolkene må vente med at udføre hasteopgaver, fordi de først skal føre regnskab over tidsforbruget. Vil gerne sammenligne Når politifolkene rykker ud, sker registeringen automatisk via radiosystemet, mens de kolleger, som har mere kontorpræget arbejde selv skal føre regnskab. Det gælder typisk for kriminalpolitiet, jurister og sagsbehandlere i ordenspolitiet. POLIS-systemet vil også med tiden kunne bruges til at sammenligne landets politikredse - eksempelvis hvor mange kræfter der bliver sat ind på at jagte spritbilister. Systemet udstikker nogle pejlemærger - såkaldt benchmarks - som er udtryk for et gennemsnitligt tidsforbrug, men det er ikke nødvendigvis udtryk for, at alle politikredse skal bruge lige meget tid på de samme områder. - Det er klart, at der er forskel på de små politikredse ude på landet og de store politikredse omkring de større byer, og det må selvfølgelig også afspejle sig i tidsforbruget, men det er altid rart at have nogen at sammenligne sig med, simpelt for at se, om vi ligger nogenlunde, eller om det ser helt forkert ud på et bestemt område, siger chefpolitiinspektør Jørn Aabye.