EMNER

Politiet vil gerne puste nyt liv i SSP-udvalg

AALESTRUP:Hobro Politi synes bestemt ikke, det er noget eksempel til efterfølgelse, at politikerne i Aalestrup midlertidigt har valgt at nedlægge det lokale SSP-udvalg. På den anden side blev politimester Henrik Kjær Thomsen og politiinspektør Orla Pedersen noget beroligede, da de i denne uge holdt møde med kommunen i skikkelse af konstitueret kommunaldirektør Mogens Kristensen og konstitueret forvaltningschef Kirsten Jensen. - Mødet efterlod et klart indtryk af, at Aalestrup Kommune ikke bare lader stå til på området. - Selv om SSP-arbejdet i øjeblikket ligger stille, er der en en række positive, forebyggelses-initiativer i gang, konstaterer Orla Pedersen og nævner bl. a. en juniorklub og et multihus som to af de tiltag, der kan være med til at lægge en dæmper på den lokale ungdomskriminalitet. Set fra et politimæssigt synspunkt er det dog fortsat beklageligt, at der ikke eksisterer et lokalt netværk, som ordensmagten kan gå til, hvis en ung knaber er kommet på gale veje. - Det ideelle ville naturligvis være, at man i Aalestrup ansatte en decideret ungdomskonsulent, som man kender det fra andre kommuner, men mindre kan også gøre det. - Det afgørende for os er, at der igen kommer et SSP-udvalg op at stå i Aalestrup, og at man i kommunen ikke bare lader det kriminalpræventive arbejde ligge brak i den mellemliggende periode, forklarer Orla Pedersen. Den politiske beslutning om at nedlægge SSP-udvalget i Aalestrup har i første omgang en rækkevidde frem til august 2004, men Hobro Politi ser meget gerne, at der bliver stablet et alternativ på benene inden da. - Allerede fra september skulle vi gerne have genskabt en eller anden form for lokalt kontaktorgan, og vi har i den forbindelse tilbudt Aalestrup Kommune, at kommunen i overgangsperioden kan trække på konsulentbistand fra det Kriminalpræventive Råd, nævner Orla Pedersen. Indtil da trøster han sig med, at der - i hvert fald på embedsmandsplan - arbejdes ihærdigt med at få skabt et bæredygtigt fundament for et nyt, formaliseret samarbejde mellem politi, skolevæsen og de sociale myndigheder. - Og vi kan så bare håbe på, at den politiske opbakning viser sig at være til stede, når der til sin tid foreligger et konkret oplæg, føjer politiinspektøren til.