Politiet vil hæve farten på Suderbovej

Kommunen vil bevare 70 km/t - sagen er gået i hårdknude og endt i Justitsministeriet

FREDERIKSHAVN:Politiet og kommunen er på kollisionskurs i spørgsmålet om hvor hurtigt bilerne må køre på Suderbovej. Sagen er nu endt i Justitsministeriet. Det startede ellers i samarbejdets ånd, da politiet og kommunen i fællesskab vedtog at nedsætte den generelle hastighedsbegrænsning fra 80 til 70 km/t. Et ét-årigt forsøg skulle vise, om 70 km/t-fartgrænsen kunne mindske støjgenerne for beboerne i Tøndervejskvarteret. Det kunne det ikke, viste målinger foretaget før og efter ændringen i hastighedsgrænsen. Bilisterne kørte rent fakta i gennemsnit 2 km hurtigere, da farttavlerne med 70 km/t blev sat op. Derfor skulle fartgrænsen tilbage til de 80 km/t, mente politiet - og kommunens embedsmænd. Kovending Men politikerne ville beholde de 70 km/t. Nu med henvisning til færdselssikkerheden. I sit seneste brev til Justitsministeriet gør teknisk forvaltning opmærksom på, at området vest for Suderbovej er udpeget som væsentligt byudviklingsområde med indkørsel til nyt skicenter og boligområde. Børnehaven Øster Dahl ér etableret og trafikken til og fra Martins fabrik med 600-700 ansatte sker også via Suderbovej, der også betjener Storkøb, Frederikshavn Bowlingcenter, en afdeling af teknisk skole samt det eksisterende boligområde vest for vejen. ”En forøgelse af hastigheden vil medføre en alvorlig ulykkesrisiko, samt risiko for uheldig sammenblanding af bløde og hårde trafikanter”, hedder det blandt andet i kommunens brev til ministeriet. Kommunen henviser også til andre overordnede indfaldsveje til Frederikshavn, hvor der er gennemført 70 km/t hastighedsbegrænsning - blandt på E 45 fra det sydlige Bangsbostrand til Thodesvej. To dødsulykker Men de argumenter preller af på politiinspektør Stig Lundbo. - Der er intet i uheldsstatistikkerne, der taler for at fastholde de 70 km/t. Og det er ikke et spørgsmål om, at der skal lig på bordet. Der har været to dødsulykker i området, men ingen af dem havde noget med hastighed at gøre, siger Stig Lundbo. Omfartsvej Han understreger, at Suderbovej er en omfartsvej - og hvis trafikanterne skal lokkes til at vælge omfartsvejene frem for at køre gennem byen, nytter det ikke at sætte hastighedsbegrænsningen ned. - Den dag, der kommer et skicenter eller et nyt boligområde, er det en ny situation, siger Stig Lundbo, der er skuffet over kommunens kovending i sagen. - Vi har normalt et godt og uformelt samarbejde med kommunens embedsmænd, men når politikerne beslutter noget andet, end det vi har aftalt, må vi overveje om vi fremover skal indgå i den slags samarbejder, siger Stig Lundbo. Teknisk udvalg har sagen på dagsordenen onsdag, så det sidste ord er næppe sagt i den langstrakte strid om farten på Suderbovej.