Lyngså

Politiet vil ikke blande sig i nabostrid

LYNGSÅ:Frederikshavn Politi vil ikke blande sig i en verserende nabostrid i Lyngså. En mand har spærret en privat fællesvej med et hegn, som skal holde en række bidske hunde inde. Hegnet er blandt andet placeret hen over en privat fællesvej i området, men den pågældende lodsejer har dog sat en port i, så naboerne kan komme forbi med bilen. Men selv om der er opsat en port, har en nabo dog alligevel set sig grundigt træt på hegnet og har derfor klaget til Sæby Kommune. Forvaltningen har siden sendt klagen videre til politiet. Politiet vil dog ikke blande sig. Ordensmagten gør opmærksom på, at hegnet ikke er til fare for trafikken, og så er den ikke længere. Teknisk udvalg vil på et møde 10. juni tage politiets afgørelse til efterretning. Derefter vil lodsejerne blive orienteret.