Vold

Politiet vil ikke risikere nye beskyldninger

Tre anmeldelser for vold og tre klager tages alvorligt, forsikrer vicepolitiinspektør ved politiet i Hobro, Jørgen Villladsen.

Iføl­ge vi­ce­po­li­ti­in­spek­tør Jør­gen Vil­lad­sen er det for­ment­lig en an­den af­de­ling af Nord­jyl­lands Po­li­ti, der skal hånd­te­re an­mel­del­ser­ne om vold på Club Lud­wig i sid­ste week­end.

Iføl­ge vi­ce­po­li­ti­in­spek­tør Jør­gen Vil­lad­sen er det for­ment­lig en an­den af­de­ling af Nord­jyl­lands Po­li­ti, der skal hånd­te­re an­mel­del­ser­ne om vold på Club Lud­wig i sid­ste week­end.

Politiet har ikke puttet sagerne efter sidste weekends ballade på og omkring Club Ludwig i syltekrukken, sådan som en af de implicerede antydede i et læserbrev torsdag. Tværtimod tager man begge sager ganske alvorligt på stationen i Hobro. Det drejer sig dels om tre anmeldelser for vold begået under masseslagsmålet inde på værtshuset og uden for i minutterne efter, dels om tre klager over politiets håndtering af forløbet. Ifølge vicepolitiinspektør Jørgen Villadsen arbejdes der på begge sager, men klagen over politiets indsats komplicerer processen. - Vi vil ikke risikere at få en beskyldning om inhabilitet oven i. Derfor overvejer vi, om en anden afdeling under Nordjyllands Politi skal tage sig af voldssagen, og i givet fald hvilken, forklarer Jørgen Villadsen. Han venter, at en afgørelse i det spørgsmål er nært forestående, og det varer heller ikke længe, før politiets jurister har samlet alt materiale vedrørende klagerne over politiet. Derefter sendes det videre til statsadvokaten, som varetager det videre forløb, hvorefter sagen sandsynligvis skal afgøres i politiklagenævnet. Klagerne rettes især mod de to civilbetjente, der gik ind på Café Ludwig søndag morgen og standsede et masseslagsmål mellem omkring 20 personer. asbjoern.hansen@nordjyske.dk